PERSONLIG UTVECKLING

Släpp fram din lust – även i arbetet.


Sigmund Freud, den berömde psykoanalytikern, blev en gång tillfrågad om vad han ansåg vara det viktigaste för att leva ett lyckligt liv. Han svarade förutan en sekunds tvekan:

Arbeit und liebe.

Det vill säga arbete och kärlek.

Freud själv levde sitt liv med ett fantastiskt engagemang i det arbete, som han vigde sitt liv åt – utforskandet av det mänskliga psyket. För honom var det naturligtvis lätt att inse hur betydelsefullt det är med ett livslångt engagemang i något som verkligen intresserar oss.

Engagemanget och det brinnande intresset var för honom både arbete och kärlek. Det symboliserade hans mission och hans kärlek till livet. Det var för honom innebörden i uttrycket ”arbeit und liebe”.


För de flesta nutidsmänniskor känns det naturligt att skilja fritiden från arbetet. Man har sitt arbete och man har sin fritid. Man gör det man måste göra och tiden som blir över använder man till att, i bästa fall, syssla med det som man brinner för.

I dagens industrialiserade samhälle är det få förunnat att kunna arbeta med något som samtidigt är ens livsintresse. Man är ofta hänvisad till att arbeta där det finns arbete och där man behövs.

För många innebär detta att man framlever en stor del av sitt liv utan något större engagemang i det som man håller på med. Man går, tråkigt nog, med tunga steg till arbetet på morgonen och genomför arbetsdagen med en gnagande önskan om att dagen ska ta slut.

Kanske är det en lång väg att gå innan alla människor kan hitta sin självklara plats i samhället. Den plats varifrån varje kvinna och varje man bidrar med sitt speciella kunnande, sitt speciella intresse och sitt lustfyllda engagemang. Den plats varifrån var och en ger sitt eget bidrag till skapandet av en allt bättre värld. En värld där alla både mår och fungerar allt bättre.

Du som läser det här kan dock börja på att röra Dig i den riktningen.

Du kan börja på att röra Dig i riktning mot ett liv där Ditt personliga engagemang i Dina speciella uppgifter brinner inombords med en allt klarare låga. Mot ett liv där Du går med lätta steg både till och ifrån arbetet.

Du skulle kunna göra detta genom att aktivt börja söka Dig till ett arbete eller en yrkesinriktning, där Du känner att Du i högre grad får användning för Dina speciella intressen och talanger.

Men Du skulle också kunna se till att Du får mer användning av just Dina egenskaper i Ditt nuvarande arbete. Kanske genom att försöka införa något i Din egen arbetsmiljö som ökar Ditt personliga engagemang under arbetsdagen.

Ett arbete borde och kan vara mycket mer än bara ett sätt att tjäna pengar. Så mycket mer än bara ett sätt att klara överlevnaden.

Det kan och bör också ge oss vad vi önskar oss i övrigt av livet. Glädje och njutning. Personlig utveckling. Och inte minst ännu bättre relationer.

Länders och världens samlade resurser brukar mätas i ekonomiska termer. Resurserna ges ett penningvärde, som kan användas för att till exempel mäta ett lands totala välstånd.Tyvärr finns det fortfarande inget bra sätt att mäta de rent mänskliga resurserna – det vill säga det samlade kunnandet och kompetensen. Och inte att förglömma – den samlade inspirationen och engagemanget.

Ändå är det människornas samlade lust som har fört världen dit, där den befinner sig idag. Genom lusten att skapa en allt bättre värld.

Lust ger inspiration och engagemang. Och det är inspiration och engagemang som skapar resurser. Det ger oss nämligen både mer att leva AV och mer att leva FÖR.

Tänk bara på den intresserade bilmekanikern, som inser sin viktiga roll när det gäller att hålla samhället rullande och som därmed alltid tar varje kunds speciella situation i beaktande och engagerar sig i detta. Hur trogna kommer inte hans kunder att bli? Och hur många kommer inte att vilja bli hans kunder?

Hur effektivt kommer inte det arbetsteam att bli, som leds av en ledare som, i stället för att befalla, förmår skapa en ohejdbar lust inför arbetsuppgifterna?

Fundera ett tag på om inte glädjen blir dubbel för arbetaren som inte bara gläds över lönekuvertet utan även gläds och känner sig stolt över en effektiv och inspirerad arbetsinsats.

Tänk Dig framgångarna för den professionelle idrottsman, som även när miljoner står på spel, främst drivs och motiveras av intresset och glädjen, som han känner för sin idrottsgren.

Och hur stora kommer inte Dina framgångar i livet att bli, när Du känner lust, inspiration och engagemang även för det som Du idag betraktar som tråkiga, vardagliga rutiner i arbetet?

Glädjefylld lust är den värdefullaste resurs, som Du kan skaffa Dig.

När Du delar med Dig av den genom Ditt arbete, så sprids den och återvänder i form av ännu mera resurser. Du utvecklas, Du gläds ännu mer och Du skapar ännu bättre relationer. 

Och eftersom samhället är organiserat på det viset, så kommer den att ge Dig ännu mera pengar. Pengar som Du kan använda för att skapa ännu mera lust, glädje, trygghet och så vidare.

Och det bästa av allt – glädjen och lusten är gratis. Du bär den med Dig inombords. 

Det gäller bara att släppa fram den.

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer