LITTERÄRT LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Ett brandtal om sann FRIHET…


Ordet FRIHET kan definieras på skilda sätt av olika varelser, under skiftande situationer och, förstås, under förändrade livsvillkor. En entydig definition av vad frihet är finns därför egentligen inte. Men alla, säkert även du som läser det här, kan nog hålla med om att idéerna om begreppet FRIHET är laddat med ljuva förnimmelser. Med känslor som öppnar våra sinnen på vid gavel och som därför också förmår vidga våra vyer i vardagen så att en Värld fylld av fantastiska och möjliga möjligheter framträder i nytt och förföriskt ljus…

I det här blogginlägget ska det få handla om det. Det ska få handla om den frihet som vi alla faktiskt redan har fått oss givna redan när vi föddes in till den här Världen. 

Och vad det i själva verket handlar om, är den sanna FRIHET som du erfar, då du inser att du faktiskt aldrig behöver förlita sig på yttre omständigheter för att kunna leva ditt liv utifrån dina egna drömmar och förväntningar…

Vad jag vill berätta om, är den FRIHET som kan vara som en mäktig vind som blåser bort alla begränsningar och öppnar upp en oändlig sfär av möjligheter. Den som är som att plötsligt stå på en hög klippa och se ut över ett vidsträckt landskap, där varje dal, varje bergstopp och varje horisont blir oskiljaktiga delar av en ofantlig rymd, fylld av möjliga möjligheter, nya vägar att utforska – av nytt friskt liv. Den frihet som i själva verket är en vy av klarsyn och visshet och som, under ett plötsligt ögonblick av magi, förmår göra dig fri från de bojor som tidigare hållit dig fast och fjättrad vid det förflutna och alla dess gamla förlegade (o)sanningar…

Det är under sådana ögonblick av klarsyn, då när du plötsligt förstår att det inte är omständigheterna som styr ditt öde. Det är i själva verket du själv, med hjälp av din egen tro, vilja och förmåga, som förändrar DIN Världs skepnad. Det är just under sådana ögonblick, som de hinder som en gång verkade oöverstigliga nu bara framstår som små stenar på vägen, enkla att kliva över eller gå runt. Det är då som det som sker runt omkring dig upplevs i nytt ljus. Som om en grå och skymmande slöja plötsligt lyfts från dina sinnen och du med ens upptäcker, klarare än någonsin tidigare, dig själv och dina utsikter inför det som väntar…

Det är under sådana ögonblick som du upplever den sanna FRIHETEN. Den som berättar att du, just du, kan åstadkomma precis allt vad du själv önskar och drömmer om.

Det du upplever, är inget annat än en frigörelse från alla de osynliga bojor som samhällets förväntningar och dina egna rädslor, tvivel och fördomar har format. Bojor som fram till nu har hållit dig fast i tankar om att du behöver vänta på rätt tillfälle, på den perfekta stunden, på de idealiska förutsättningarna. Du inser, vet redan, att livet är föränderligt, att omständigheter ständigt skiftar. Du förstår att det därför är ett misstag förlita sig på dem för att du ska kunna nå dina drömmar. Det vore ju som att försöka fånga vinden med händerna…

Med denna klara insikt infinner sig en känsla av styrka och makt över det egna livet. Det kan kännas som att äga en hemlighet som få andra känner till – den att framgång inte är en produkt av tur eller tillfälligheter, utan av beslutsamhet, mod och uthållighet. Det kan kännas som att ha förvandlats till en kavat krigare, rustad med egna övertygelser, beredd att möta alla utmaningar som dyker upp längs vägen framåt…

Det kan också upplevas som en känsla av lättnad, som att släppa en tung börda du burit på för länge. Du inser att du inte behöver vänta längre, att varje dag, varje ögonblick, faktiskt är en möjlighet att ta ett steg framåt mot dina mål. Det skulle kunna jämföras med att öppna en dörr och stiga ut i en nyupptäckt Värld, där alla begränsningar bara är illusioner skapade av dina egna tillika snäva sinnen…

Med denna frihet kommer också ett ansvar, men det är ett ansvar som du förmår bära med glädje och stolthet. För du har också insett att dina framgångar och misslyckanden inte längre kan skyllas på yttre omständigheter. Det är dina egna beslut och handlingar som formar ditt öde. Håll med om att just det ger dig en känsla av ägande och kontroll över det egna livet som är både befriande och kraftfull.

Du börjar se på Världen med nya ögon. Varje utmaning, varje hinder, blir en möjlighet att växa och lära av. Du slutar frukta motgångar och börjar istället välkomna dem som värdefulla erfarenheter som stärker din karaktär och beslutsamhet. Det är som att ha ett hemligt vapen i din arsenal – vetskapen om att du kan övervinna allt, inte genom att vänta på de rätta omständigheterna, utan genom att skapa dem av egen kraft och för egna händer…

Det är en omvälvande förändring som påverkar varje aspekt av ditt liv. Relationer, arbete, drömmar – allt genomsyras av denna känsla av sann frihet. Du börjar våga ta risker, att sträcka dig efter det du verkligen vill ha, istället för att nöja dig med det som syns mest bekvämt eller säkert. Du inser att livet är för kort för att hållas tillbaka av rädsla och tvivel…

I slutändan handlar denna FRIHET om att återta makten över ditt eget liv. Att inse att du har potentialen att forma ditt eget öde, oavsett vilka omständigheter du befinner dig i. Det kan vara som att känna sig som en konstnär som står inför en tom duk, med alla färger och penslar redo i händerna. Möjligheterna är oändliga och det enda som begränsar dig är din egen fantasi och vilja att skapa vad helst du önskar…

Och detta, min vän, är den sanna FRIHETEN, den som inte kan tas ifrån dig, den inre kraft som alltid kommer att finnas där, redo att vägleda dig genom livets alla prövningar och triumfer. Och när du väl har upplevt sådan frihet, kommer du aldrig att återvända till att vara en slav under yttre omständigheter. Du har förvandlats till, och ÄR en mästare över ditt eget öde, fri att skapa det liv du alltid drömt om. 

© Björn Solum

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer