Kategorier
LIVSSTIL PERSONLIG UTVECKLING

Idag, just idag, kan bli början på Din nya början…


Just idag är det, som det är alla dagar, en NY DAG.

Och just IDAG skulle kunna vara den dag då du mitt i de vanliga bestyren ”föds på nytt”. Den dag då Du påbörjar DIN NYA BÖRJAN.

Uttråkad, slö och oengagerad vill ingen vara. Åtminstone inte i längden.

Du gör förstås vad Du själv vill med det jag skriver, men jag törs lova Dig en omvälvande, spännande och i många avseenden roligare dag.

En ny dag. En dag då Du börjar på nytt.

Kategorier
LITTERÄRT

Branden.


En brand har rasat. Den är över nu.
Sot och aska täcker min lustgård.

Bland kullar och dungar är allt tyst, grått, öde…som vore allt…dött.

En ensam sparv med svedda vingar tar likväl plats bland kala grenar.
Ur dess strupe ljuder sturska toner.

Som om inget, ingenting, skulle ha hänt.

© Björn Solum