PERSONLIG UTVECKLING

Släpp fram din lust – även i arbetet.

Sigmund Freud, den berömde psykoanalytikern, blev en gång tillfrågad om vad han ansåg vara det viktigaste för att leva ett lyckligt liv. Han svarade förutan en sekunds tvekan: ”Arbeit und liebe.” Det vill säga arbete och kärlek. Freud själv levde