Kategorier
PERSONLIG UTVECKLING

Släpp fram din lust – även i arbetet.


Sigmund Freud, den berömde psykoanalytikern, blev en gång tillfrågad om vad han ansåg vara det viktigaste för att leva ett lyckligt liv.

Han svarade förutan en sekunds tvekan:

Arbeit und liebe.

Det vill säga arbete och kärlek.

Freud själv levde sitt liv med ett fantastiskt engagemang i det arbete, som han vigde sitt liv åt – utforskandet av det mänskliga psyket. För honom var det naturligtvis lätt att inse hur betydelsefullt det är med ett livslångt engagemang i något som verkligen intresserar oss.

Engagemanget och det brinnande intresset var för honom både arbete och kärlek. Det symboliserade hans mission och hans kärlek till livet. Det var för honom innebörden i uttrycket ”arbeit und liebe”.

Kategorier
HÄLSA LIVSSTIL

Låt hjärtat va mé…


Det är lätt att få intrycket att om Du bara gör si och så och äter si och så, så kommer Du att vara utom fara och Ditt hjärta kommer att fortsätta att slå och pumpa blod under många år än. 

Hjärtats väl och ve har under årens lopp kommit att bli biologins och fysiologins angelägenhet.

Den medicinska forskningen har naturligtvis lärt oss mycket om hjärtat och förståelsen för dess funktioner ökar hela tiden. Idag vet man mycket om hur man kan förebygga och till och med bota många hjärtsjukdomar.

Men ändå – allt fler och alltför många hjärtan slutar att slå långt innan det borde vara dags.

Varför? 

Ja, varför tickar Ditt hjärta överhuvudtaget?