LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Bli bra på att LEVA..(det liv som du själv vill leva)..!


Framgångsrika människor, det vill säga människor som lever det liv som de själva vill och har valt att leva – människor som förverkligar sina drömmar, hittar du överallt runt omkring dig. 

Du hittar dem bland idrottsmän, bland hemmafruar, bland hantverkare, bland politiker, bland arbetare, bland tjänstemän, bland företagare, bland ledare, bland chefer, bland studenter. Du hittar dem inom alla tänkbara kategorier. Du hittar dem bland äldre, yngre, kvinnor, män, svenskar, amerikaner, bland kineser och bland alla andra raser och nationaliteter. Vissa tycker att vissa är vackra, andra tycker att vissa ser mindre bra ut. Några är runda och korpulenta, andra är kantiga och magra.  Osv., osv…

Vem som helst kan vara en framgångsrik människa. Det enda kriteriet är egentligen om den människan lever det liv, som han eller hon vill och själv har valt att leva. Det är precis det som är själva definitionen på om du har framgång i livet eller inte – att du lever det liv som du själv alltid har drömt om att få leva.

Trots att framgångsrika människor kan vara så olika och syssla med så vitt skilda saker, så finns det ändå något som de alla har gemensamt:

DE TROR PÅ MÖJLIGHETEN ATT FÖRVERKLIGA SINA DRÖMMAR.

De uppfattar sig själva som kompetenta inom just det som de har valt att syssla med. Och eftersom de kan vara kompetenta inom precis vilken sysselsättning som helst i livet, så skulle vi istället kunna säga att de är kompetenta i livet självt.

De har en hög LIVSKOMPETENS. De är bra på att leva helt enkelt.

Att vara en levande människa är så mycket mer än att bara ha ett hjärta, som slår. Att leva är också att njuta och vara glad, att växa och utvecklas, att bli bekräftad både av andra och av sig själv. 

Att leva till fullo, är att hålla dina möjligheter öppna.

Att vara livskompetent innebär att du besitter olika egenskaper, som du har nytta av i livet – oberoende av vad du egentligen sysslar med. Egenskaper, som gör att du – utan att tveka – går vidare och tar aktiva steg för att förverkliga det som betyder mycket för dig personligen. Som att förverkliga dina speciella drömmar och önskningar om hur livet borde få vara till exempel.

Dessa så viktiga egenskaper hos framgångsrika människor har egentligen ingenting att göra med det, som de har valt att syssla med. Det är istället allmäna egenskaper, som gör att de tar sig an de uppgifter som de ställs inför med en fast tro på att de har förmågan och alla möjligheter att lösa uppgifterna.

Dessa egenskaper skulle kunna sammanfattas till 6 stycken vitala FRAMGÅNGSFÖRMÅGOR.

Framgångsrika människor har:

  1. Förmåga att föreställa sig själva åstadkomma det som de drömmer om. Deras inre självbild stämmer med den bild som de har av en människa som klarar av det som just de vill göra. De har en POSITIV SJÄLVBILD.
  2. Förmåga att skapa detaljrika, attraktiva och klara inre bilder av måluppfyllelsen. De har exakt klart för sig vad de vill. De skapar POSITIVA MÅLBILDER för det egna livet.
  3. Förmåga att skapa egna POSITIVA ATTITYDER till de uppgifter de ställs inför. De väljer själva en positiv inställning till vardagslivets utmaningar.
  4. Förmåga att själva skapa den rätta ”inre känslan” inför varje uppgift som de ställs inför. De ser med glädje och positiv förväntan fram emot att ge sig i kast med sådant de behöver göra. De skapar en POSITIV INRE KÄNSLA.
  5. Förmåga att på egen hand skaffa sig de kunskaper som de behöver. De arbetar aktivt på att skaffa sig mer och mer kunskaper inom det som intresserar dem och istället för att ge upp, så lär de av sina misstag. De skaffar sig POSITIVA KUNSKAPER.
  6. Förmåga att i varje situation inse det egna ansvaret. De tar fullt ansvar för utvecklingen av sina egna liv och skyller aldrig sina misstag på omständigheter eller på andra personer. De tar ett POSITIVT LIVSANSVAR.

Framgångsrika människor har skaffat sig alla dessa förmågor – i rikt mått – under sin färd genom livet. Ja, just det – skaffat sig förmågorna. De har med andra ord införlivat dessa förmågor i sina personligheter genom att träna sig till det. Detta har de gjort antingen medvetet eller omedvetet. 

Träning är med andra ord nyckelordet. Och, i sammanhanget, det bästa av allt – ALLA kan därför utveckla sin livskompetens. Även du som läser det här.

En mycket viktig del av din träning bör därför vara att utveckla dessa 6 egenskaper eller livskompetenser. 

Det är nämligen dessa egenskaper som avgör om du kommer att göra en aktiv insats för att förverkliga dina drömmar eller inte. De kommer också att avgöra om det blir en helhjärtad insats eller bara en halvhjärtad. Det är helt enkelt dessa egenskaper hos dig själv, som avgör om du kan tro på dina möjligheter att förverkliga dina drömmar.

Och det är när du är fast övertygad om dina möjligheter att genomföra något, som du kommer att ge fria tyglar åt det mest effektiva redskap som finns.

Du kommer att släppa din fantastiska förmåga att lyckas FRI.

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer