MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Spegel, spegel..på väggen där..?

När Du ser på Dig själv i en spegel, så tycks ibland både ”bilringar” och rynkor och alla andra skavanker ha förvärrats betänkligt. Och det ibland på lika kort tid som har förflutit sedan sist Du stod framför spegeln. Kanske