MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Spegel, spegel..på väggen där..?


När Du ser på Dig själv i en spegel, så tycks ibland både ”bilringar” och rynkor och alla andra skavanker ha förvärrats betänkligt. Och det ibland på lika kort tid som har förflutit sedan sist Du stod framför spegeln. Kanske bara över natten och ibland till och med bara under förmiddagen. 

Hur Du än vrider och vänder på Dig själv. tycks ingenting hjälpa. Blicken dras istället som en magnet mot det, som Du fruktar och spegeln får på så sätt bekräfta förfallet…

Vad är det som händer egentligen? Kan förändringar, åldrande, degenerering gå så snabbt?

Svaret och sanningen kan faktiskt vara både JA och NEJ.

Gåtans lösning står att finna i Ditt eget inre – bland Dina egna förväntningar på Dig själv.

VAD ÄR DU MEST NÖJD MED – HOS DIG SJÄLV?

Att Dina tankar i hög grad bestämmer hur Du ser på världen och verkligheten har Du säkert redan förstått.

Men visste Du att Dina tankar om Dig själv också i hög grad bestämmer hur Du ser ut?

I den här artikeln får Du lära Dig mer…

Ta en liten stund och ställ Dig framför en spegel.

Vad Du i själva verket ser är bara en optisk avbild av Ditt fysiska jag. Beroende på hur spegeln är gjord – den kan till exempel vara litet böjd här och där – så kommer bilden att framstå på olika sätt.

Kanske har Du upplevt hur Du tycker att Du kan se antingen bättre eller sämre ut eller kanske tjockare eller smalare, när Du tittar på dig själv i olika speglar. Kanske har Du besökt  ”Lustiga Huset” någon gång? Eller blivit förskräckt eller glatt överraskad över vad Du ser i spegeln i en provhytt? Då vet Du vad jag menar.

En spegelbild kan i själva verket aldrig ge en exakt bild av hur Du ser ut. Samma sak gäller när Du tittar på olika fotografier av Dig själv.

Fotografier är också optiska avbilder av Ditt fysiska jag, med alla de optiska synvillor, som det innebär. De är dessutom tagna under ett mycket kort ögonblick, under bara en bråkdel av en sekund. Och beroende på olika minspel i ansiktet och olika kroppspositioner, så förändras utseendet under olika ögonblick. Det här gör att Du kan se ut som praktiskt taget två olika personer på två olika foton.

Fotografier kan alltså inte heller riktigt visa hur Du ser ut. Trots det så baserar vi i hög grad vår uppfattning om vårt fysiska jag, utifrån vad vi ser i spegeln och vad vi ser på olika fotografier av oss själva.

Du kan alltså inte veta exakt hur Du ser ut rent fysiskt, utan Din bild av Dig själv är egentligen ingenting annat än Din egen föreställning om hur Du ser ut. 

Denna föreställning påverkas av många faktorer. Inte bara av vad Du ser i spegeln, utan i lika hög grad av den ”inre bild” av Dig själv, som Du har. 

Redan innan Du ser på Dig själv i en spegel, så har Du en uppfattning och en förväntan på vad Du kommer att få se.

Ta nu en minut på Dig och titta ordentligt på Dig själv i spegeln igen. Svara sedan på nedanstående frågor.

  • Var Du nöjd eller missnöjd med det Du såg? 
  • Var Du vacker eller ful? 
  • Såg Du trött eller pigg ut? 
  • Såg Du glad eller ledsen ut? 
  • Vilken kroppsdel var Du mest nöjd med? 
  • Vilken kroppsdel var Du mest missnöjd med? 
  • Såg Du frisk eller sjuk ut? 
  • Såg Du stark eller svag ut? 
  • Såg Du gammal eller ung ut? 
  • Såg Du stor eller liten ut?

Om Du tänker efter en stund, så kan Du säkert härleda en hel del av det Du såg i spegeln till de uppfattningar och attityder till Dig själv som har dominerat Dina tankar den sista tiden.

Ditt sätt att se på Dig själv förändras alltså utifrån de tankar, som Du för tillfället har om Dig själv. Detta innebär också att om Du förändrar Dina tankar om Dig själv, så kommer också det, som Du ”ser” i spegeln att förändras.

Har Du lust att göra ett litet experiment?

OK. Gör så här:

1.  Ställ Dig framför spegeln igen.

2.  Föreställ Dig att Du till exempel är väldigt trött och studera, allteftersom Du riktigt lever Dig in i den känslan, hur Ditt utseende förändras.

3.  Föreställ Dig nu istället hur Du är riktigt pigg och full av energi och se återigen hur utseendet förändras i spegeln.

Det är tydligt att det finns ett samband mellan den inre känsla/uppfattning, som Du har om Dig själv och den bild som Du faktiskt ser, när Du tittar på Dig själv i spegeln.

Spännande, eller hur?

Rubriken till den här lektionen är ”Vad är Du mest nöjd med – hos Dig själv?”. Det är en utmanande fråga. Men också en viktig och värdefull fråga. 

Svaret bestämmer nämligen i mycket hög grad vilken uppfattning om Dig själv, som Du kommer att ha de närmaste timmarna.

Och Din uppfattning om Dig själv kommer, förutom att styra hur Du ser ut, också att bestämma hur Du kommer att bete Dig. Och, i slutänden, vad Du kommer att åstadkomma…

Var Din egen största beundrare! Det är Du värd!

Koncentrera Dig på det som Du är nöjd och glad åt. Låt glädjen över Dig själv inspirera och sporra Dig. Det kommer att göra hela skillnaden.

Utseendet…?

Ja, det får Du på köpet.

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer