MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

En fråga i all enkelhet…


Att ställa frågor är många gånger nödvändigt. Det är när Du ifrågasätter, som Du utvecklas. 

Att ställa frågor till sig själv, sådana som är svåra att besvara, kan både vara svårt och jobbigt. Priset, när Du väl lyckats komma fram till ett svar, är dock mödan värd.

I det här inlägget får Du möjlighet att ta tag i en sådan fråga. En som kan förändra allt. Från en minut till en annan…

Varför är Du här?

Ni är många som läser den här bloggen. Alla befinner ni er på olika platser och i olika situationer. 

Att Du, ja just Du, befinner Dig där Du just nu är och i just den situation som råder runt omkring Dig har sin förklaring. Något har fört Dig hit. Och ”något” kommer att fortsätta att föra Dig till olika platser och in i olika situationer. Om och om igen.

Detta ”något” benämns ”avsikt”. 

Du har en avsikt med allt som Du gör. Avsikten kan vara klar och entydig eller förefalla fullständigt oklar. Men den finns där, i någon form, DIN AVSIKT för det som just DU gör.

Varför är Du just här?

När Du ställer frågan igen. Och om igen. Så upptäcker Du att svaret blir mer och mer omfattande.

Tidigare händelser, omständigheter och framförallt olika beslut har onekligen haft ett betydande inflytande på situationen, som den ser ut just nu.

Tydligen så är Du på väg mot något.

Händelser föder nya händelser. Omständigheter förändras till nya. Beslut kräver så småningom nya beslut. 

Dina avsikter för Dig fram genom tillvaron.

Varför är Du här?

En stark avsikt ger ett klart svar på frågan.

Och ett oklart svar ger istället en känsla av vilsenhet.

Det är tydligt att starka avsikter skapar en röd tråd att följa i tillvaron. En vägkarta.

Det Du gör känns plötsligt mera meningsfullt. Du känner att Du är på väg i en riktning, som Du själv har valt. Du skapar ett personligt engagemang, som gör det gjorda värdefullt för just Dig.

Frågor föder nya frågor och jag tänker utmana Dig med två till.

Vad skulle Du vilja få gjort den närmaste timmen? Och varför?

Vad svaret nu än är på dessa frågor, så vill jag att Du skall veta att jag är övertygad om att Du kan göra det – om Du bara skapar ett eget engagemang, som är tillräckligt starkt. 

Om Du bara skapar en klar avsikt med det, som Du är i färd med att göra.

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer