HÄLSA LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Om MENTAL MOTIONSTRÄNING.


I nutidens alltmer stressfyllda livsmiljöer, där vi ständigt bombarderas med elände och alltmer betungande ”måsten”, ”borden”, skenande krav och medföljande påfrestningar, drar stressrelaterade hälsoproblem fram som en pandemi bland människor runt om i hela Världen.

Många står handfallna inför hälsoproblemen som uppstår. Man åker bara med i karusellen som förstås fortsätter att snurra som av sig själv. Likt en okontrollerbar evighetsmaskin…

Många är omedvetna om att det faktiskt går att ”hoppa av karusellen”. Få vet HUR det kan göras. Och därför förstås, ännu färre som inte ens ids att på allvar försöka göra något åt saken.

Istället är det många som endast söker sig till olika typer av fysiska motionsaktiviteter för att på så vis försöka hitta en motvikt till de smygande, men ändå påtagliga, kroppsliga hälsoproblemen som övervikt, förhöjt blodtryck, cirkulationsbesvär, magproblem, en alltmer tynande ork, orörlighet, tilltagande ledbesvär, ryggbesvär, olika smärttillstånd, hudproblem, etc…

Tyvärr blir det idoga och många gånger vilsna sökandet efter rent fysiska lösningar på problemen ofta bara ytterligare ett stressmoment i vardagen. Föreställningar om olika kroppsideal pressar t.ex. många till överansträngning, besvikelser och dåligt samvete… Man vare sig hinner eller orkar med de ofta orimligt högt ställda kraven på resultat.

Med den här blogginlägget vill jag slå ett slag för det som jag vill kalla MENTAL MOTIONSTRÄNING. Alltså en träning som inriktar sig på att även skapa och bibehålla en bra och kanske ännu bättre mental hälsa.

Den mentala motionsträningen inriktar sig på aktiva övningar för att bland annat förbättra din förmåga att hantera och stå emot olika typer av negativa reaktioner på stress, att skapa förutsättningar för en bättre vila och återhämtning, att förbättra ditt självförtroende och din känsla för dig själv. Helt enkelt att trivas med dig själv och ditt liv. Den mentala motionsträningen syftar helt enkelt till att du ska få en spirande LUST att leva ditt liv så som du själv väljer och vill leva det. På så vis växer din hälsa fram inifrån och ut, istället för utifrån och in.

Stresshantering och Avslappning

En av de mest påtagliga fördelarna med mental motion är dess förmåga att göra oss bättre på att hantera stress och på så vis främja en mer avspänd livsstil. Genom meditationstekniker och avslappningsövningar kan du lära dig att bli mer medveten om dina tankar och tankemönster och hur de påverkar dina spännings- och känslotillstånd. Sådana tekniker kan hjälpa dig att skapa mer utrymme för lugn och ro och samtidigt minska en negativ påverkan från stress och oro. Regelbunden mental motionsträning har visat sig minska nivåerna av stresshormoner som kortisol i kroppen och främja en överhuvudtaget mer balanserad och avslappnad sinnesstämning.

Förbättrad Koncentration och Fokus

Mental motion kan också förbättra koncentrationen och ditt fokus på sådant som du själv tycker är viktigt. Genom att öva uppmärksamhet och närvaro i nuet kan du träna din hjärna att vara mer uppmärksam och fokuserad på uppgifter som är viktiga för just dig. Studier har visat att personer som regelbundet mediterar eller genomför andra former av mental motion, på sikt får en förbättrad koncentrationsförmåga och därför kan hantera distraktioner mer effektivt.

Stärkt Motståndskraft och Emotionell Balans

Att bygga upp och underhålla dina mentala förmågor genom mental  motionsträning kan också öka motståndskraften mot livets alla utmaningar och svårigheter och därför främja en stabilare emotionell balans. Genom att lära dig att hantera negativa tankar och känslor på ett konstruktivt sätt kan du utveckla en starkare psykologisk immunitet mot stressrelaterade sjukdomar och depression. Dessutom kan regelbunden mental motionsträning främja positiva känslor som tacksamhet och medkänsla, vilket ytterligare stärker det emotionella välbefinnandet.

Förbättrad Sömnkvalitet

Sömnen är avgörande för vår fysiska och mentala hälsa, och mental motionsträning kan spela en viktig roll för att förbättra sömnkvaliteten. Genom att minska stress och främja avslappning kan mentala träningstekniker såsom progressiv muskelavslappning eller guidad visualisering hjälpa till att lugna sinnena och kroppen och på så vis ge en djupare och mer återhämtande sömn.

Främjande av Positiva Livsstilsförändringar

Mental motionsträning kan också fungera som en språngbräda för positiva livsstilsförändringar. Genom att öka medvetenheten om dina tankar, känslor och beteenden kan du bli mer motiverad och benägen att göra hälsosamma val i ditt liv, såsom regelbunden fysisk motion, en balanserad kosthållning och ge dig fler meningsfulla relationer. Den ökade medvetenheten kan leda till långsiktiga förändringar som gynnar både fysisk och mental hälsa.

Sammanfattningsvis är fördelarna med mental motionsträning många och varierade. Genom att regelbundet ägna dig åt mentala övningar och tekniker kan du stärka ditt sinne, förbättra din hälsa och trivas bättre i ditt vardagsliv. Att investera tid och energi för att främja din mentala hälsa är inte bara en klok investering för ditt välbefinnande idag, utan också för din framtid.

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer