LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Tro´t om Du vill…


Vad menar vi egentligen med att tro?

För de allra flesta så förs kanske tankarna i religiös riktning. Men tro är egentligen något annat.

Att tro på något är i själva verket att ha en känsla av visshet om något. Har du en stark tro på något, så är du övertygad om att något förhåller sig på ett visst sätt. 

”För att åstadkomma stora ting så kan vi inte bara agera, vi måste också drömma, inte bara planera, utan också tro.” (Anatole France, 1844-1924, författare)

Din hjärna reagerar i enlighet med din tro.

Tron har en fantastisk kraft. Så snart du verkligen tror på något, så börjar hela du att styras av det du tror på. Det finns exempel på personer med personlighetsklyvning, vars hela biokemi har förändats när de bytt personlighet. När de trott sig vara en annan person, så har de uppvisat helt olika sjukdomar och till och med bytt ögonfärg!

Kanske har du själv upplevt någon gång hur du själv har ”förändrats” i samband med att du plötsligt insåg att du faktiskt kunde något som du tidigare alltid trott att du inte kunde…

Plötsligt började du att tro på din egen förmåga och hela du reagerade i enlighet med det. Och lika plötsligt fick du så tillgång till din verkliga kapacitet.

Din nya tro på dig själv gjorde att du förändrades, utvecklades till något mer och kanske ännu bättre.

På samma sätt kan en brist på tro få vem som helst att ge upp. Utan tro på dig själv och din förmåga, så uteblir den kraft och den kapacitet, som du, liksom alla, bär inom dig.

Med en fast övertygelse däremot, så kommer hela du att koncentrera dina resurser i beslutsamma och kraftsprakande försök.

Du bör alltså vara noga med vad du väljer att tro på. Jag skriver ”väljer att tro på”, därför att det är precis vad du i själva verket gör.

Du väljer själv vad du vill tro på.

Hur du bygger upp dina trosföreställningar.

Tro byggs upp av idéer om saker och ting. Du har hela tiden massor av idéer. För den sakens skull behöver du inte tro på alla. För att en idé skall kunna räknas som något trovärdigt, så behöver den vila på stadiga fundament. Den måste underbyggas av något som gör att den kan stå stadigt på egna ben. 

Ta till exempel idén om att du är i dålig form. När du säger att du är i dålig form, så baserar du uttalandet på dina referenser för påståendet.

Du kanske flåsade betänkligt när du tvingades ta trapporna istället för hissen sist. Vid det senaste läkarbesöket, så kanske farbror doktorn antydde något om att ”röra på sig litet mer”. Spegeln i provhytten inne på H&M igår gav dig kanske en del betänkligheter i samma riktning.

Och på det viset fortsätter du att samla referenser tills idén om att du är i dålig form tränger igenom och blir något som du känner dig övertygad om.

Hela du börjar att påverkas av din trosföreställning. Den dåliga formen befästs och du får på så sätt ytterligare referenser för din tro.

Men ingen av referenserna betyder egentligen något som helst förrän du använder dem för att underbygga tesen om att du skulle vara i dålig form. Det är först då, som du tillåter din idé att vila stadigt på sina speciella trosfundament.

När du nu förstår hur du bygger upp dina trosföreställningar, så kan du kanske också förstå hur du kan påverka och förstärka det, som du själv vill tro på.

I själva verket kan du skapa precis vilka trosföreställningar som helst. Det enda som behövs är att du letar upp tillräckligt med stödjande referenser. 

Du själv bestämmer vad du skall tro att du klarar av och det är den tron som styr det som du kommer att göra för att ta dig framåt mot det som du ämnar göra.

Därför är det naturligtvis viktigt att välja att tro på sådant som ger dig kraft och energi och ytterligare stärker din tro på dig själv och dina möjligheter.

Välj att tro på det, som du skulle behöva tro på!

Vi har alla våra alldeles egna drömmar om vad vi skulle vilja förverkliga i livet. För att kunna förverkliga just din dröm, så finns det något som du skulle behöva tro på, men som du fortfarande kanske inte känner dig så där övertygad om.

Skriv ner detta på ett papper eller i en liten bok. Skriv så här:

JAG SKA TRO ATT ……….. osv.

Sedan är det bara att ge sig iväg ut och leta upp de referenser, som du behöver för att tron skall kunna vila fast och välgrundad i dina tankar.

För de finns. Det kan du lita på.

Jag önskar dig tusen drömmar, som du fortsatt kan tro på…

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer