LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Tro´t om Du vill…

Vad menar vi egentligen med att tro? För de allra flesta så förs kanske tankarna i religiös riktning. Men tro är egentligen något annat. Att tro på något är i själva verket att ha en känsla av visshet om något.