MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Revolution!


Revolution är ett spännande ord. De allra flesta tänker nog i första hand på politiska omvälvningar och omstörtande verksamheter. Men en revolution kan vara så mycket. I media får vi ibland höra talas om ”revolutionerande upptäckter” och ännu mera ”revolutionerande nyheter”. En revolution innebär en genomgripande och ofta plötslig riktningsförändring. Det kan vara mänskliga sinnen som fått nog av dåliga levnadsförhållanden, eller kanske en ny vetenskaplig upptäckt som tvingar vetenskapsmän att tänka i nya banor. En revolution kan till och med ske inom xig själv, t.ex. när du plötsligt kommer till insikt om något som gör att du väljer en annan väg genom livet. 

Revolutioner kan vara omstörtande, omvälvande, skrämmande…och spännande. Framförallt kan de vara utvecklande, både för nationer, folk och för enskilda människor. I den här artikeln får du läsa om något som förvisso inte är något nytt, men som skulle kunna vara revolutionerande… om du bara tar det till dig och gör något av det. Kanske kan just du, om så bara för en dag, bli en revolutionär!? Vem vet, kanske är det just det som kommer att  göra hela skillnaden…

”Glöm dina gamla idéer. Glöm lögnerna de gav dig. Glöm dem alla, och du kommer att börja minnas.”

En ”ny” världsbild.

De allra flesta har fått lära sig att vi existerar och fungerar i ett mekaniskt Universum. Numera talar dock vetenskapen allt oftare om hur vi faktiskt fungerar mer som magneter och sändare än som maskiner. Kvantfysiken, kaos-teorier och den icke-linjära matematiken har gett oss ett nytt och revolutionerande sätt att se på oss själva och vår samexistens i Universum.

Den gamla synen på oss själva som ”maskiner”, som med muskelkraft påverkar och förvandlar omgivningen till något användbart, ersätts mer och mer av uppfattningen att vi i än högre grad påverkar vår fysiska omgivning genom ”vibrationer”.

Trots att våra ögon får oss att tro det, så finns det faktiskt ingenting som egentligen är ”stilla”. Väggar, möbler och till och med sådana solida ting som stenar och klippor, allt består av en och samma grundsubstans, vilken alltid vibrerar och rör sig med en otrolig hastighet. Vibrationsfrekvensen bestämmer om något skall vara synligt, som materia t.ex., eller om det skall vara osynligt som magnetism, ljud och röntgenstrålar t.ex..

Så, även om du uppfattar dig själv som en solid massa som rör sig genom tid och rymd, så är du i själva verket egentligen ett energifält, som vibrerar med många olika frekvenser och kontinuerligt sänder ut elektromagnetiska budskap och meddelanden. 

Alla tankar, känslor, ord och handlingar som du uttrycker bär på så sätt också med sig sin speciella vibration. Med andra ord – allt handlar i själva verket om vibrerande energi. Av den anledningen så kan man i dag med bestämdhet påstå att hela Universum, du själv inberäknad, styrs i mycket högre grad av helt andra naturlagar än vad man hittills har gjort gällande.

Lagen om attraktion – eller hur ”lika attraherar lika”.

Precis som gravitationslagen bestämmer hur fysisk massa påverkas av dragningskraften från Jorden, så bestämmer Lagen Om Attraktion hur energifält som vibrerar på likartat sätt kommer att dras till varandra. Ur denna fysiska lag har slutsatsen att ”Lika attraherar Lika” vuxit fram. Denna lag påverkar oss alltid, även om du själv kanske ignorerar den. Det här innebär att du alltid attraherar sådant som ”du själv vibrerar”. 

När du nu har fått veta litet mer om hur dessa universella lagar faktiskt verkar, så inser du kanske även att du faktiskt kan påverka Universum så att det som du vill att ditt liv ska få innehålla dras till dig ungefär som en magnet vilken som helst…

Hur du faktiskt påverkar Universum.

Allt handlar om vibrerande energi. Varje tanke, känsla, ord och handling som du uttrycker bär med sig sin korresponderande vibration. Denna vibration attraherar alltid andra likartade vibrationer.

Tankar är energi och tankar attraherar, men du har kontroll över energi som är exponentiellt mycket mera kraftfull än bara tankar. Ord kan vara kraftfulla och ord attraherar också, men du har kontroll över energi som är långt mera kraftfull än bara ord. Handlingar är kraftfulla, de förefaller oftast ha den starkaste kreativa kraften i den fysiska världen. Men ändå så har du kontroll över energi som är oändligt mycket kraftfullare än tankar, ord och handlingar tillsammans – och denna energi är energin i dina drömmar och övertygande förväntningar. Dina önskningar om vad du hett önskar att ditt liv ska innehålla är nämligen inget annat än ren och strömmande LIVSKRAFT. Dina möjligheter att påverka Universum till att manifestera det du vill att ditt liv ska innehålla kan därför sägas börja precis här. Med en stark och känsloladdad önskan om ett ännu bättre liv. 

Magnetisk attraktion = Önskan minus Motstånd.

Ovanstående formel ger vid handen att ÖNSKAN är som ”foten på gaspedalen” medan MOTSTÅND istället är som ”foten på bromsen”. Om du vill öka den magnetiska attraktionskraften, så behöver du därför höja nivån på dina önskningar och sänka nivån på ditt inre motstånd som tvivel och fördomar t.ex..

Dina önskningar är sammansatta av två komponenter – tanke och känsla. Alltså kan du öka kraften i dina önskningar dels genom klarare tankar och dels genom att öka flödet av känslor för det som du önskar dig. Av dessa två komponenter så är det känslokomponenten som tycks vara den verkligt kraftfulla av de två och som också tycks vara den felande pusselbiten för många.

Motstånd skulle lika gärna kunna skrivas tvivel. Det är tvivlen på att det verkligen fungerar på det här viset, som bromsar och många gånger helt stoppar den magnetiska attraktionen. För att försöka undanröja just dina tvivel, så föreslår jag att du genomför ett enkelt experiment.

Prova själv!

I det här experimentet så ska du få prova din verkligen fantastiska förmåga att påverka din fysiska omgivning på ett sätt som sannerligen kan få vem som helst att förvånas… 

Du behöver 2 glas och 2 etiketter samt litet vatten. Glasen kan gärna vara plastglas och ska vara likadana. Gör sedan så här:

Fyll i vatten till ungefär hälften i vart och ett av glasen. Det viktiga är att det är lika mycket vatten i båda. Skriv sedan ett positivt budskap på den ena etiketten (t.ex. ordet KÄRLEK) och klistra eller tejpa sedan fast den på det ena glaset. Skriv sedan ett negativt budskap på den andra etiketten (t.ex. ONDSKA) och sätt fast den på det andra glaset. Ställ sedan in båda glasen i frysen ( helst på samma hylla så att det inte blir någon skillnad i frystemperatur). Låt dem sedan stå ifred under några timmar, så att vattnet fryser ordentligt. Ta ut glasen och jämför hur isen ser ut.

När jag själv gjorde det här experimentet för första gången, så blev jag nästan chockad, när jag såg vad som hade hänt. Jag tänker inte berätta vad som hände. Jag överlämnar istället åt dig själv att få en liknande erfarenhet. Jag törs lova att det kommer att sätta igång en liten ”revolution” i tankarna…

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer