MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Tänk stort, tänk större…TÄNK STÖRST..!Berika ditt sinne med stora tankar, för du kommer aldrig att nå högre än vad du tänker.”

Benjamin Disraeli, 1804-1881, Brittisk statsman och premiärminister)

Det finns en osynlig kraft i dina tankar. Du får inte mycket, om ens något alls gjort, om du inte först har tänkt att göra något. Varje handling föregås av en tanke, en önskan om att åstadkomma något. Tanken är det som tänder gnistan och hela du börjar sedan på att röra dig i en viss riktning. Det är naturligt att tänka sig att ju kraftigare gnista, ju klarare tanke, ju kraftfullare och entydigare blir också handlingen.

Att medvetet forma ett material till något nytt förutsätter att du först ”ser” den nya formen i dina tankar. På samma sätt ”formar” du rörelser med din egen kropp. Det du vill åstadkomma, rörelsen, måste först existera i dina egna tankar innan du själv kan utföra den i verkligheten. Och, naturligtvis, ju tydligare tanke, ju enklare blir det att skapa rörelsen i verkligheten.

Tankar ÄR energi.

Alla dina tankar sätter igång aktiviteter i nervsystemet. Elektriska strömmar sänds ut och leds via nervbanorna ut i kroppens olika delar. En oerhörd mängd fysiologiska processer sätts igång av de elektriska impulserna och hela det fantastiska maskineri, som ju din kropp faktiskt utgörs av, börjar på att föra dig åt det håll, som tankarna bär…

Sett på det viset, är naturligtvis en tanke inget annat än ren energi. En energi som har förmågan att sätta igång hela dig och att hålla igång hela maskineriet så länge som det behövs. Tankarnas energi omvandlas och blir till praktisk, användbar mekanisk energi genom de kroppsliga processer, som de sätter igång. Energin frigörs och kan på så vis förvandlas till former och rörelser.

Förändringar förutsätter nya tankar.

En förändring kan innebära många olika saker. Nya sätt att utföra rörelser, nya former, nya processer, nya reaktioner, nya känslor, nya livsvillkor, nytt liv… En förändring innebär att energin styrs över i nya banor. Du börjar på att röra dig i en ny riktning. Och allt nytt måste naturligtvis därför också sättas igång av en ny gnista…en ny tanke. 

All utveckling, så också din personliga utveckling, förutsätter förändringar. Och därför också nya tankar. Dina möjligheter att skapa förändringar, att utvecklas, börjar därför med att ”tänka nytt”. 

Att ”smaka på” nya tankar.

Nya tankar om dig själv kan ibland vara nog så svåra att acceptera. Har du byggt upp en bild av dig själv under kanske ett helt liv, så kommer du att göra motstånd mot varje tanke som försöker tala om för dig att du har förändrats. Och vi har alla sådana tankar, sådana som vi tycker att det är rent befängt att ens ifrågasätta.

Tanken att ”vi är som vi är och det går det inte att ändra på”, har du säkert själv tänkt någon gång. Vissa ”bara är” dåliga på matematik, andra ”bara har” dåligt bollsinne, ”är” blyga, överviktiga, tystlåtna, slarviga, sjukliga, ryggsvaga, ledsna, mörkrädda, och allt annat mellan himmel och jord…

Men även om du tycker att du ”bara är” på ett visst sätt, så KAN du tänka på ett annat sätt. Du kan tänka nya tankar, för det är faktiskt bara du själv som bestämmer vad du vill eller ska tänka. Du kan börja här och nu genom att först bara ”smaka litet grand” på en ny spännande tanke. Du kan till exempel göra så här:

  • Skriv först ner en liten lista om t.ex. 5 saker som du tycker beskriver dina ”negativa” sidor. Sådant som du tycker att du har fått många bevis för under livet att ”så är jag bara”. (blyg, överviktig, tystlåten, slarvig, sjuklig, har ”dålig”rygg, ledsen, mörkrädd, stel, tjock, smal, osv.) Skriv ner sådana saker, som du tycker är svagheter, något som du innerst inne egentligen skulle vilja ändra på. Skriv t.ex. ”Jag är en människa som…” och fortsätt sedan meningen med det som du tycker passar in.
  • Ta nu var och en av ovanstående meningar och skriv på ett nytt papper ner det som du skulle vilja förändras till. Börja meningen med ett entydigt ”Jag blir…” och fortsätt sedan med det som du har valt. T.ex. ”Jag blir mer öppen för nya kontakter. Jag blir slankare och smidigare. Jag blir kraftfullare, mer älskvärd och kreativ. Jag blir mer noggrann. Jag blir friskare och starkare och får mera ”råg i ryggen”. Jag blir piggare och gladare. Jag fylls av ett eget ljus, etc.
  • Skrynkla sedan ihop och släng bort den första listan. Just det, bara skrynkla ihop papperet och släng det i soporna eller ännu bättre spola ner det i toaletten. Ta sedan fram det andra papperet med de nya tankarna. Läs igenom det du har skrivit. ”Smaka litet” på tankarna. Läs meningarna några gånger. Försök att föreställa dig hur det skulle kännas att vara på det viset. Gör sedan inget mer just nu. Stoppa ner papperet i plånboken. Ta fram det ibland och bara läs igenom det t.ex. ett par tre gånger per dag. 

På det här viset kan du ”släppa in” nya tankar i systemet. Tankar som, om de bara lämnas ifred att verka inom dig, så småningom kommer att leda till att energin leds över i nya banor. Nya processer sätts igång, nya former skapas. Och du kommer att kunna gå vidare i livet med nyfunnen energi för att själv skapa en ännu bättre hälsa, en ny och spännande vardag och ett ännu bättre liv. 

På det här viset har du också tänkt stort. Och då kan du ju faktiskt också lika gärna tänka större. Eller varför inte – rent av tänka allra störst…

© Björn SolumLeave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer