HÄLSA MENTAL TRÄNING MOTION OCH FYSISK TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Din kropp är ett mästarlag..!


Att ”träna” är att anpassa sin förmåga till högre krav. De flesta som hör ordet ”träning” tänker på fysisk träning. Vad du kanske inte har tänkt på är att din förmåga – din totala prestationsförmåga – är sammansatt av många olika komponenter. Både fysiska och mentala.

Vid varje medveten handling, som du utför i livet – vid varje prestation – så använder du dina kroppsliga resurser. Du använder dina muskler, dina leder och dina olika kroppsdelar i en för varje prestation speciell kombination. 

Kroppens rörliga delar, understöds i sitt arbete av de olika organens funktion. Hjärtat, lungorna, matsmältningsapparaten, njurarna, levern, osv. Utan dessa organs olika funktioner, så fungerar resten av kroppen dåligt, eller inte alls. Och  ju bättre de olika organen fungerar, ju bättre fungerar också resten av kroppen.

Överordnad allting annat, är det centrala nervsystemet – kroppens ledningscentral med hjärnan som kronan på verket, varifrån kroppens alla funktioner och resurser styrs och samordnas.

Dina fysiska resurser.

Det finns många sätt att betrakta människokroppen på. I det här sammanhanget, så skulle jag vilja att du betraktar kroppen utifrån de resurser, som du besitter. Trots allt så är det ju dessa, som är intressanta när det gäller din förmåga att prestera i olika sammanhang.

För gemene man är det de fysiska resurserna, som känns mest välbekanta.

  • Muskelstyrkan – vår förmåga att alstra kraft med musklerna.
  • Rörligheten – musklernas töjbarhet och ledernas rörelseomfång.
  • Koordinationsförmågan – förmågan att samordna rörelserna i kroppens olika rörliga delar.
  • Uthålligheten – vår förmåga till upprepat användande av kroppen.

Dessa resurser används under varje typ av prestation i en, för just den prestationen, alldeles egen och specifik kombination. Det krävs t.ex. att du uttnyttjar din muskelstyrka i högre grad när du utför ett tungt arbete än när du spelar golf, som ju kräver mer av din koordinationsförmåga och rölighet.

Som resurser betraktade, så kan dock ingen av de ovanstående fysiska egenskaperna komma till sin fulla rätt utan de andra. Muskelstyrkan blir oanvändbar om du inte kan röra på lederna. Du kommer inte att kunna röra på lederna om du inte har några muskler att röra på dem med. Uthålligheten uttrycker bl.a. sådana saker som syreupptagningsförmåga, optimal näringsomsättning osv. Utan denna förmåga så fungerar överhuvudtaget ingenting i kroppen. Koordinationsförmågan uttrycker bl.a. din förmåga att kunna spänna vissa muskler och slappna av i andra. Utan denna förmåga, så blir det ingen ordning och reda på musklernas arbete och musklerna kommer att motarbeta varandra istället för att samarbeta.

Dina olika fysiska resurser måste alltså samverka för att var och en skall kunna användas och komma till sin fulla rätt.

Detta innebär att du är aldrig t.ex. bara stark, utan för att kunna vara stark så måste du också vara rörlig, uthållig och ha en välutvecklad koordinationsförmåga. Samma sak gäller för alla de andra funktionerna.

För varje tänkbar prestation, så måste det därför finnas ett balanserat förhållande mellan de olika fysiska funktionerna.

Dina mentala resurser.

Hjärnan tillsammans med ryggmärgen utgör det centrala nervsystemet. Det här systemet utgör en mycket vital del av din kropp. Det är nämligen härifrån som det oerhört komplicerade samarbetet mellan kroppens olika delar och funktioner styrs och samordnas. 

Skulle det centrala nervsystemet inte fungera alls, så skulle resten av kroppen inte heller fungera. Och, ju bättre detta system fungerar, ju bättre funktion i resten av kroppen.

Hjärnan har många funktioner. Vad som är intressant i det här sammanhanget är fyra stycken centrala, mentala funktioner, som har stor betydelse för din prestationsförmåga.

  • Koncentrationsförmågan – Din förmåga att fokusera på en uppgift.
  • Den intuitiva förmågan – Din förmåga att utnyttja lagrad information, som du inte är direkt medveten om att du har.
  • Den kreativa förmågan – Din förmåga att skapa nya kombinationer och lösningar på uppgifter och problem.
  • Den intellektuella förmågan – Din förmåga till medvetet intellektuellt bearbetande av information. Logiskt tänkande bl.a.

Precis som vid de olika fysiska funktionerna, så förutsätter var och en av de mentala resurserna existensen av de övriga för att komma till sin fulla rätt. Det måste finnas ett balanserat förhållande mellan alla dessa för att du ska kunna utnyttja alla dina mentala resurser optimalt. 

Kroppen – ett mästarlag.

Din prestationsförmåga består alltså av många komponenter. Både fysiska och mentala. Vid varje prestation använder du alla dessa.

Vi skulle kunna betrakta dessa olika komponenter av prestationsförmågan som olika lagmedlemmar, som samarbetar för att du ska kunna fullfölja en uppgift på bästa sätt. 

Som vid allt samarbete lagmedlemmar emellan, så fungerar samarbetet allra bäst om alla drar åt samma håll, om de olika medlemmarna i laget kompletterar varandra och understödjer varandras arbete och om det råder ett fullständigt förtroende för var och ens förmåga.

Vad varje lag behöver är en gemensam och tändande målsättning. Det är nämligen på så vis som alla kan fås att dra åt samma håll. Fantastiska krafter kommer att kunna frigöras och släppas loss.

Samma sak gäller för din kropp. Ge den en tändande och engagerande målssättning och alla kroppens olika resurser kommer att verka i samma riktning. Låt sedan kroppen själv – i fullt förtroende – få ge sig i kast med uppgiften och du kommer att få se din prestationsförmåga skjuta i höjden på ett sätt som gör att du knappt tror att det är sant…

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer