HÄLSA MENTAL TRÄNING MOTION OCH FYSISK TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Din kropp är ett mästarlag..!

Att ”träna” är att anpassa sin förmåga till högre krav. De flesta som hör ordet ”träning” tänker på fysisk träning. Vad du kanske inte har tänkt på är att din förmåga – din totala prestationsförmåga – är sammansatt av många