HÄLSA MOTION OCH FYSISK TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Här har du den – den felande länken.. (i de flestas träning)


All utvecklande träning innebär en anpassningsprocess. Vi ställer högre krav på vår förmåga och låter kroppen successivt få anpassas till de högre kraven.

Denna anpassningsprocess följer en viktig fysiologisk princip, som kallas för ”Superkompensationsprincipen”. Principen innebär att kroppen utsätts för ett slitage under den fysiska ansträngningen, men att den därefter själv reparerar slitaget. Denna reparationsprocess pågår under en tid efter träningstillfället och utmynnar i att kroppen både reparerar slitaget och överkompenserar för detta. Kroppen gör sig alltså under denna tid litet starkare för att kunna stå emot ett liknande slitage, men också för att kunna klara av en ännu större belastning. 

Vad ”Superkompensationsprincipen” berättar för oss är att träningen måste vara tillräckligt effektiv och progressiv för att en utveckling av till exempel muskelstyrkan skall ske. Den säger också att träningen inte kan ske för ofta, beroende på att kroppen annars inte hinner med att överkompenseras. Det är alltså under vilan mellan de olika träningstillfällena, som tillväxten och utvecklingen sker.

Av ovanstående kan vi således konstatera att det ställs krav på både träningen i sig och på vilan mellan träningspassen för att träningen ska bli riktigt effektiv. Träningen måste vara av tillräckligt hög kvalitet och det samma gäller för vilan mellan träningstillfällena. Hinner inte kroppen med att överkompenseras för slitaget som träningen innburit, så kommer kroppen successivt att slitas ner i stället för att utvecklas. Den tid som detta tar bestäms av bland annat  människans celldelningstid. Det tar faktiskt så lång tid som minst 72 timmar för kroppen att gå igenom hela denna process. Jag skriver minst, därför att i många fall, t.ex. vid högre ålder, så kan det krävas ännu längre tid…

Vad vi kan konstatera utifrån detta är att vilan, återhämtningen och rekreationen, är en oskiljaktlig del av träningen. Utan tillräcklig återhämtning mellan träningspassen så kommer du att successivt bryta ner kroppen istället för att uppnå önskvärda träningsresultat.

Begreppet återhämtning innefattar ett tillräckligt och ändamålsenligt näringsintag, men också sömn. Dessutom, vad många kanske inte tänker på, innefattar begreppet rekreation, vilket skulle kunna sägas bestå av avkoppling och lustskapande aktiviteter.

Rekreation är att ladda batterierna, att skapa den livsenergi som vi behöver för orkens skull. Rekreation är därför också glädje, nöje, stimulans och avkoppling.

All träning, även träning på elitnivå, som tar hänsyn till både vårt behov av kroppslig återhämtning OCH vårt behov av rekreation, har därför betydligt större förutsättningar att bli effektiv, än den träning som ständigt ”smakar blod”.

Vår prestationsförmåga är i högsta grad beroende av vår lust att genomföra något. All träning behöver ta hänsyn till detta och det bör därför finnas en belöning, som väntar oss både under själva träningen och efteråt. Tränar effektivt gör du därför när det känns bra och lustfyllt både FÖRE, UNDER och EFTER träningen.

Denna belöning kan till exempel utgöras av glädjen i att använda vår kropp för att göra något, som vi verkligen tycker om att göra. Den kan också utgöras av det som vi skulle kunna kalla för tävlingsglädje. Det vill säga lusten och glädjen att jämföra vår förmåga med andra. En stunds njutning efter träningen eller prestationen är heller aldrig fel. Varför inte en skön stund i bastun eller duschen och efterföljande avslappning. Vad vi uppfattar som en belöning varierar naturligtvis från person till person. Det är vad som ger just dig känslan av att ha blivit belönad, som har betydelse. 

Träningen har haft avsedd effekt när du känner att du har utvecklats, haft kul och njutit av det som du har gjort. Den sköna känslan av njutning efteråt kommer att medföra att du längtar efter en upprepning. Träningen blir på så vis ett glädjeämne i tillvaron och varför inte – en njutbar vana.

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer