HÄLSA MOTION OCH FYSISK TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Här har du den – den felande länken.. (i de flestas träning)

All utvecklande träning innebär en anpassningsprocess. Vi ställer högre krav på vår förmåga och låter kroppen successivt få anpassas till de högre kraven. Denna anpassningsprocess följer en viktig fysiologisk princip, som kallas för ”Superkompensationsprincipen”. Principen innebär att kroppen utsätts för