LIVSSTIL PERSONLIG UTVECKLING

Ett recept för framgång…

”När en dörr stängs så öppnas en annan. Men alltför ofta så tittar vi så länge och så ångerfullt på den stängda dörren att vi inte ser den som öppnas för oss.”

Alexander Graham Bell, 1847-1922, uppfinnare.Ett av flera utmärkande karaktärsdrag hos framgångsrika människor är deras målmedvetenhet. De vet vad de vill och vart de vill komma i livet. Den starka målmedvetenheten styr deras handlingar och prioriteringar i vardagen. Målsättningarna, som de har valt är rakt igenom attraktiva för dem personligen, vilket gör att bara en tanke på den framtida måluppfyllelsen skapar en inre energi som ger lust och kraft att verkligen ”ge allt” för nå ända fram. 

Vad är framgång egentligen..?

Det sanna måttet på verklig framgång i livet är att ha skapat förutsättningar för att kunna ägna sig åt det, som man brinner för. Det som har betydelse för din egen personliga tillfredsställelse. Det som ger just dig en oemotståndlig lust att gå vidare om det så gäller arbetet, träningen, eller det som just du sysslar med. För det är när du ägnar dig åt det, som ger dig den där riktigt pirrande lusten att fortsätta tills du når målet, som du verkligen känner att livet är värt att leva.

Vad det är som skänker just dig den där obetvingliga lusten, det är det bara du själv som vet. De riktigt saftiga ”morötterna” finns egentligen bara inom dig själv.

Ofta sätter vi likhetstecken mellan framgångar i livet och ekonomiska framgångar. Och utan tvekan så är livet lättare att leva, om vi är rika och lyckliga istället för fattiga och olyckliga. Men mellan dessa två ytterligheter finns det trots allt ytterligare minst två tillstånd. Du kan vara rik och ändå olycklig och du kan vara fattig men ändå lycklig. Det är tydligt att framgång och lycka i livet inte nödvändigtvis blir ett självklart resultat av sträva efter att tjäna mycket pengar.

Att sträva efter yttre framgångar i livet kan på många sätt ändå vara både ärbart och eftersträvansvärt. Att vara välstående och rik eller att komma högst upp på prispallen i din idrottsgren kan utan tvekan leda dig mot ett lyckligare och ett ännu mera fulländat liv. Vill du nå fram till dessa framgångar, så bör du dock ge dig själv ett fullgott skäl för att nå fram. Den yttre framgången behöver en inre för att den skall betyda något för just dig personligen. 

Det viktiga är essensen av framgången.

Om jag frågade alla er, som läser det här blogginlägget, om vad ni skulle vilja uppnå med era liv, så skulle jag få lika många olika svar som personer som svarar. Du har dina intressen och andra har sina. Om jag däremot frågade vad du hoppas att måluppfyllelsen skall innebära för dig, så skulle ditt svar i mångt och mycket överensstämma med vad andra hoppas på. När det gäller själva essensen av vad ett bra liv innebär, så är vi nämligen mycket lika. 

Vad skulle väl egentligen alla pengar i världen vara värda, om de inte hjälpte dig att leva gladare och att njuta mer, om de inte kunde hjälpa dig att utvecklas, om de inte kunde hjälpa dig att stärka dina sociala band eller om de inte hjälpte dig att överleva. Samma sak med dina idrottsframgångar eller dina framgångar i yrkeskarriären. Vad vore väl framgångarna värda om de inte hjälpte dig till ett ännu bättre liv. Det viktiga är naturligtvis egentligen inte den yttre framgången. Det viktiga är i själva verket alltid den ”inre” framgången. Innebörden, essensen, tillfredsställelsen. Det är nämligen där, som du hittar dina personliga skäl för att försöka nå ända fram.

En enkel fråga…men den är värd ”miljoner”…

Att sätta upp målsättningar i livet är viktigt. Vill du uppnå det du önskar dig, så måste du först göra klart för dig exakt vad det är som du eftersträvar. Ju klarare bild som du har av målet, desto lättare kommer det att bli ”att hitta fram”. Målbilden blir som ett roder eller styrsystem för dina handlingar.

Men du kommer också att behöva en ”motor”, något som förser dig med den energi som du behöver. Du behöver ge dig själv ett gott skäl att nå ända fram. Och det är här som essensen kommer in. Målet måste också ge dig den personliga tillfredsställelse som du eftersträvar mer än allt annat.

Innan du bestämmer dig för att försöka uppnå en målsättning, så fråga först dig själv VARFÖR VILL JAG UPPNÅ DET HÄR? Hoppas du på glädje, njutning, frihet, uppskattning, tillväxt, personlig utveckling? Hitta essensen i dina mål! Det är nämligen här som du hittar den kraftfullaste ”motor” som finns. Det är den som ger det där riktigt glödande, personliga engagemanget. Det som ger just dig en orubblig lust att nå ända fram. Och, jo-men-visst – den kan allt visa sig vara värd miljoner…

© Björn Solum

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer