PERSONLIG UTVECKLING

Footprints.


Även här längs ”Solkusten” i södra Spanien ser vi nu hösten göra sin entré. Både regn och blåst och höga vågor har svept in över stränderna.

När nu regnet och vinden – och vågorna – har lugnat sig och havet åter ligger spegelblankt, så uppstår något nästan magiskt på de milslånga stränderna.

De svepande vågorna har gjort sanden tillplattad och liksom orörd. Tar Du en promenad på stranden en sådan dag, så förstår Du vad jag menar.

De enda fotspår som kommer att synas är Dina egna och Du kommer att ha intrycket av att Du är den förste, som någonsin har gått där.

För någon dag sedan hände just det här mig vid ett besök på stranden.

Jag fick tillfälle att sätta mina fotavtryck på en helt orörd strand. Det var som alltid en fantastisk upplevelse. Just den här dagen upptäckte jag dessutom en annan intressant sak.

Under min strandvandring så såg jag långt bort i fjärran en stock, som hade spolats upp på stranden av vågorna. Jag bestämde mig för att gå dit och sätta mig en stund.

Väl framme kunde jag tydligt se mina ensamma fotavtryck slingra sig iväg i den riktning, som jag kom ifrån. Det slog mig hur vingligt spåret såg ut.

Det var tydligt att jag under större delen av vandringen fram emot stocken hade varit ”ur kurs”. Trots det ledde spåret entydigt fram mot målet.

Det var uppenbart att jag – utan att ha varit medveten om det – hade vinglat ur kurs, korrigerat, vinglat och korrigerat om och om igen. Det var också uppenbart att ju närmare jag kom målet desto rakare blev spåret.

Ju tydligare målet blev för mig, desto rakare och kortare väg tog jag.

På samma sätt fungerar det naturligtvis i våra vardagsliv.

Vi ”vinglar” fram på vår livsväg. Är vi på väg emot något så ”korrigerar vi kursen”, så att vi tillslut ändå når fram. Ju klarare och entydigare detta ”något” är, desto rakare väg följer vi.

Vet vi inte vart vi egentligen är på väg, så lär det bli litet grand på samma sätt som för den, som vilsen snubblar fram i skogen. Till slut kommer vi bara att gå runt i stora cirklar, som leder oss tillbaka till samma plats – om och om igen.

För Dig som har bestämt Dig för att just i år infria Dina drömmar och önskningar och är på väg mot nya mål – för Dig är det viktigt att komma ihåg det här:

Den största delen av tiden kommer Du att vara ur kurs!

Men håller Du bara målet klart för Dig och om Du är tillräckligt beslutsam om att fortsätta framåt, så kommer Du till slut att nå fram.

Kanske kan nedanstående artikel hjälpa Dig med att hålla ”grytan kokande”.
 

GE DIG SJÄLV NÅGRA GODA SKÄL ATT NÅ ÄNDA FRAM!

Ett av flera utmärkande karaktärsdrag hos framgångsrika människor är deras målmedvetenhet. De vet vad de vill och vart de vill komma i livet. Den starka målmedvetenheten styr deras handlingar och prioriteringar i vardagen.

Målsättningarna, som de själva har valt är rakt igenom attraktiva för dem personligen, vilket gör att bara blotta tanken på den framtida måluppfyllelsen skapar en inre energi som ger dem lust och kraft att verkligen ”ge allt” för nå ända fram.

Vad är framgång egentligen?

Det sanna framgångsreceptet i livet är att skapa förutsättningar för att kunna ägna sig åt det, som man brinner för, det som har betydelse för Din egen personliga tillfredsställelse, det som ger just Dig en oemotståndlig lust att gå vidare om det så gäller arbetet, träningen, eller det som just Du sysslar med.

För det är när Du ägnar Dig åt det, som ger Dig den där riktigt pirrande lusten att fortsätta tills Du når målet, som Du verkligen känner att livet med dess utmaningar verkligen är värt att leva.

Vad det är som skänker just Dig den där obetvingliga lusten, det är det bara Du själv som vet. De riktigt saftiga ”morötterna” finns egentligen bara inom Dig själv.

Ofta sätter vi likhetstecken mellan framgångar i livet och ekonomiska framgångar. Förmodligen så är livet lättare att leva, om vi är rika och lyckliga istället för fattiga och olyckliga. Men mellan dessa två ytterligheter finns det trots allt ytterligare minst två tillstånd.

Du kan nämligen vara rik och ändå olycklig och Du kan vara fattig men ändå lycklig. Det är av den anledningen tydligt att framgång och lycka i livet inte nödvändigtvis blir ett självklart resultat av sträva efter ekonomiska framgångar.

Att sträva efter yttre framgångar i livet kan förstås vara både ärbart och eftersträvansvärt. Att vara välstående och rik eller att komma högst upp på prispallen i Din idrottsgren kan självklart leda Dig fram till ett lyckligare och ett ännu mera fulländat liv.

Vill Du nå fram till dessa framgångar, så bör Du dock ge Dig själv ett fullgott skäl för att nå fram. Den yttre framgången behöver en inre för att den skall betyda något för just Dig personligen. 

Det viktiga är innebörden av framgången.

Om jag frågade alla er, som läser det här nyhetsbrevet, om vad ni skulle vilja uppnå med Era liv, så skulle jag få lika många och olika svar som personer som svarar. Du har Dina intressen och andra har sina.

Om jag däremot frågade vad Du hoppas att måluppfyllelsen skall innebära för Dig, så skulle Ditt svar i mångt och mycket överensstämma med vad andra hoppas på. När det gäller själva innebörden av vad ett bra liv innebär, så är vi nämligen mycket lika.

Vad skulle väl egentligen alla pengar i världen vara värda, om de inte hjälpte Dig att leva gladare och att njuta mer, om de inte kunde hjälpa Dig att utvecklas, om de inte kunde hjälpa Dig att stärka Dina sociala band eller om de inte hjälpte Dig att överleva?

Samma sak gäller för Dina idrottsframgångar eller Dina framgångar i yrkeskarriären.

Vad vore väl framgångarna värda om de inte hjälpte Dig till ett, för Dig personligen, mer tillfredsställande liv? 

Det viktiga är naturligtvis egentligen inte den yttre framgången. Det viktiga är i själva verket alltid den ”inre” framgången. Innebörden, essensen, tillfredsställelsen.

Det är nämligen där, som Du hittar Dina personliga skäl för att satsa vad som krävs för att nå ända fram.

En enkel fråga…men…den kan vara värd miljoner…

Att sätta upp målsättningar i livet är viktigt. Vill Du uppnå det Du önskar Dig, så måste Du först göra klart för Dig exakt vad det är som Du eftersträvar.

Ju klarare bild som Du har av målet, desto lättare kommer det att bli ”att hitta fram”. Målbilden blir som ett roder eller styrsystem för Dina handlingar.

Men Du kommer också att behöva en ”motor”, något som levererar den energi som Du behöver.

Du behöver ge Dig själv ett personligt gott skäl att nå ända fram!

Och det är här som innebörden av Ditt mål kommer in.

Målet måste också ge Dig den personliga tillfredsställelse som Du ju faktiskt eftersträvar mer än allt annat. 

När det gäller Dina målsättningar – Kom ihåg att fråga Dig själv: 

VARFÖR VILL JAG UPPNÅ DET HÄR? 

Hoppas Du på glädje, njutning, frihet, uppskattning, tillväxt, personlig utveckling? Vad?

Hitta ”kryddan” i Dina mål!

Det är den kraftfullaste ”motor” som finns. Det är den som ger Dig det där riktigt glödande, personliga engagemanget. Det som ger Dig en orubblig lust att nå ända fram.

Och visst – den kan också visa sig vara värd miljoner…


KLICKA PÅ BILDEN FÖR MER INFORMATION OM PROGRAMMET LUST FÖR LIVET!

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer