LIVSSTIL MOTION OCH FYSISK TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

”Att träna” – handlar om mer än bara det fysiska.


Att träna innebär mer än bara den fysiska aktiviteten under träningspassen. Att träna innebär att vi är (förhoppningsvis) på väg att förverkliga en målsättning av något slag.

Vi tränar för att förbättra oss, för att klara av något som vi tidigare inte klarat av. Vi tränar för att utvecklas.

Att utvecklas kan innebära att vi skaffar oss nya färdigheter, men också att vi förbättrar de färdigheter som vi redan har. 

Träning kan alltså sägas vara en utvecklingsprocess, vars syfte är att höja kompetens och förmåga inom något valt område.

Kompetensutveckling innebär att lära sig nya saker, vilket innebär att LÄRANDET alltid är en given del av all träning.


Oavsett vad du vill uppnå med din träning, så är grundsyftet att förbättra något. Det skulle kunna vara att förbättra din förmåga att genomföra en viss idrottsprestation, att förbättra din förmåga i allmänhet eller kanske att förbättra din förmåga att uppnå och att hålla en viss kroppsvikt och form t.ex.

Det är självklart att du vill nå ditt mål på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför kommer du att försöka ta reda på hur du på ett så enkelt och säkert sätt som möjligt, kan uppnå det som du har föresatt dig att åstadkomma.

Den fråga som du söker ett svar på är helt enkelt; ”HUR skall jag göra?”

Och det är här som lärandet i träningen kommer in.

Du kommer – vare sig du tänker på det eller inte – att söka KUNSKAP som kan hjälpa dig att uppnå ditt mål. Du kommer att söka kunskap, som för dig framåt.

Att söka kunskap gör vi traditionellt på i huvudsak två sätt. Vi lär oss i olika undervisningssituationer t.ex. tillsammans med någon som undervisar oss – lärare, tränare, kompis – eller genom att läsa oss till den kunskap, som vi söker.

De kunskaper som vi skaffar oss på dessa sätt, använder vi oss sedan av i aktiva handlingar. Skall vi kunna säga att vi lärt oss något, så måste vi ju trots allt kunna tillämpa det som vi har lärt oss. Kunskapen blir på så vis användbar, den förvandlas till en KOMPETENS.

När vi vill lära oss något nytt, så söker vi oss gärna till de traditionella undervisningsformer, som vi känner till. Det vill säga skolor, kurser, personer som redan kan det som vi vill lära oss, böcker, tidskrifter osv. Därefter låter vi ”utbilda” oss. 

Ett problem med traditionell utbildning – och därför en svaghet – är att undervisningen styrs av utbildningsmål, som ofta ligger utanför det du själv vill och behöver lära dig. En kurs, en bok, en artikel har alltid sitt eget mål för vad den vill att du skall lära dig av den.

Stämmer detta utbildningsmål med det som du själv behöver lära dig för att uppnå din målsättning, så kommer du att ha stor nytta av just den utbildningen. 

Ofta är det väl tyvärr så att en kurs, en bok, en traditionell utbildning aldrig leder oss riktigt ända fram. Dels så täcker innehållet inte allt som vi själva behöver lära oss, dels så är utbildningssituationen och miljön ofta så olik vår egen vardagssituation och miljö att det blir svårt att tillämpa det, som vi har lärt i vår egen tillvaro. 

Skulle däremot det du försöker att lära dig vara helt styrt av dina egna personliga målsättningar och därför också styrt av dina egna personliga intressen, så uppstår en helt annan situation. En situation, som kommer att innebära många fördelar.

Du kommer att studera och lära dig exakt det som du behöver. Du kommer att direkt tillämpa det som du har lärt dig i situationer som är signifikanta för just dig.

Intresset och engagemanget ger Dig en oemotståndlig LUST att lära dig det som du behöver, vilket gör att du inte ger upp i första taget. Hela du kommer att arbeta hårt men LUSTFYLLT för att verkligen lära dig och höja din egen kompetens.

Du kommer på egen hand att söka den information och den kunskap, som du behöver. Och det som du lär dig kommer du att direkt och omedelbart använda och tillämpa i din egen vardag. Det du lär dig kommer på så sätt att bli meningsfullt för just dig.

Att känna en oemotståndlig LUST att lära sig något handlar i grund och botten om att känna motsvarande, oemotståndliga LUST att förbättra något hos dig själv. 

All utbildning, all inlärning borde börja här – med att hitta fram till det som ger just dig den där pirrande, oemotståndliga och livgivande LUSTEN att ta de steg, som förvandlar allt som du gör till en glädjefylld dans över rosor strödda på din framgångsstig, till något som leder dig in på vägen till förverkligandet av dina drömmar, till din personliga framgång. Då kommer också all inlärning att bli en naturlig och självklar del av din utveckling. Träning och lärande blir en självklar del av varandra. Din träning kommer att lyftas av lärandet och lärandet kommer att lyftas av träningen.

Din personliga utveckling kommer på så vis att få ordentlig fart.

All träning bör därför inledas med att du själv bestämmer dig för vad du vill uppnå med din träning. Med att du sätter upp en personligt vald och attraktiv målsättning med träningen.

Gör u det, så ökar möjligheten att lyckas med in träning avsevärt och u kommer att bäras fram av den överlägset viktigaste motivationsfaktorn av alla. Din egen LUST att utvecklas.

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer