MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Vanors makt…


Vanans makt har stort inflytande. Det är inte tal om annat. Du – och jag också – gör saker på samma invanda sätt om och om igen. Oftast utan att ens tänka på det. Du ”trycker på knappen” för ditt och datt – och vips så är saken biff. Du har gjort det igen.

Det finns en anledning till att du gör saker på det här viset. Det sparar energi. Du behöver vare sig ägna kraft eller tid åt att fundera på HUR du skall göra. Och så länge som resultatet överensstämmer med det som du VILL få, så finns det väl heller ingen anledning att störa processen. Är det däremot så att resultatet gör dig frustrerad varje gång, så kan det vara dags att bena upp det här litet mer.

Det finns undersökningar som visar att av allt som vi gör till vardags, så går 90-95% på ”autopilot”. Vi gör saker och ting på samma sätt utan att tänka speciellt mycket på det. Det här gäller olika typer av rörelsemönster lika väl som olika beteendemönster. Till och med i känslolivet är vi lika mycket vanemänniskor. Vi reagerar oftast på samma sätt i likadana situationer.

Det är din ”autopilot”, som du har att tacka för att t.ex. tandborstningen flyter på så bra som den gör, att bilkörningen överhuvudtaget fungerar, att namnteckningen ser likadan ut varje gång, att du blir glad i vissa situationer, att du går på ett karaktäristiskt sätt; osv: Autopiloten gör det möjligt för dig att arbeta effektivt, samtidigt som du tänker på annat.

Tyvärr är det också så att ”autopiloten” kan skyllas för mycket frustration i ditt liv. Det är också den som gör att det är så svårt att skapa förändringar av rörelsemönstren, beteendena och sätten att reagera på. När den väl har satts igång, så kan det vara svårt att ändra förloppet. Ut kommer ungefär samma resultat, som det alltid har gjort. Vill du få ett annorlunda och kanske bättre resultat av ”det som du gör”, så är det därför ”autopiloten” som måste programmeras om.

All förändring måste börja med en förändring av dina förväntningar.

Allt vad du gör, rörelser-beteenden-reaktioner, följer samma schematiska mönster.

Du har en önskan eller förväntan på det, som du avser att göra. Kroppen reagerar med en mängd olika händelser och processer – allt i ett bestämt och automatiskt flöde. Och ut kommer ett resultat. 

Det som jag kallar FLÖDE representerar ”autopiloten”. Händelserna i din kropp, även vid enkla handlingar, är så oerhört omfattande och komplicerade att styrningen av dem helt enkelt måste lämnas över till något som ligger utanför ditt medvetande. Skulle du försöka styra dem med hjälp av medvetna tankar, så skulle det bli mycket litet eller ingen tid alls över för annat.

RESULTATET följer på ett visst FLÖDE. Men FLÖDET följer på en viss ÖNSKAN eller FÖRVÄNTAN. Vill du påverka din ”autopilot”, så är det därför FÖRVÄNTNINGARNA som DU allra först behöver förändra. Vill du få ett annorlunda och bättre resultat, så måste du för det första förvänta dig ett bättre resultat. Och ju mer självklar, entydig och övertygad, som du är i dina förväntningar, ju bättre förutsättningar för ett effektivt och framgångsrikt flöde kommer det att skapas. Och resultatet – ja, det kan bli lika självklart som när du borstar tänderna.

Nästan allt i din tillvaro styrs av dina förväntningar på på det som sker i livet. Vill du förbättra ditt golfspel, dina möjligheter på jobbet eller ditt känsloliv, så är det dina förväntningar på det som just du gör som först måste förändras. Ett sätt att göra det på är genom systematisk ”mental träning”. 

© Björn Solum

Programmet Lust För Livet, är på sitt sätt ett mentalt träningsprogram. Programmet leder dig genom de processer som kommer att skapa en positiv förändring av dina förväntningar på livet. Mer information om programmet får du genom att klicka på bilden här nedanför.Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer