MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Om dina vanors makt över dina resultat…

Vanans makt har stort inflytande. Det är inte tal om annat. Du – och jag också – gör saker på samma invanda sätt om och om igen. Oftast utan att ens tänka på det. Du ”trycker på knappen” för ditt