LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Det svåra ordet…


Alla gör vi misstag ibland.

Faktum är att det är oundvikligt att göra det. Det är till och med nödvändigt att göra misstag. De utgör en källa till kunskap, som vi inte kan vara utan. Vi provar oss fram, justerar och kan sedan fortsätta framåt.

Sett ur det perspektivet, så lönar det sig att välkomna misstagen för vad de egentligen är – en ny möjlighet att lära av för att sedan kunna fortsätta framåt.

Vi lever tillsammans med andra. De vänskapsband och olika förhållanden, som vi har till alla i vår omgivning påverkas av våra handlingar. Det är därför oundvikligt att de även påverkas av de misstag som vi ibland gör.

Den mänskligaste av våra mänskliga egenskaper är vår förmåga till empati. Denna egenskap uttrycks allra bäst genom ett enkelt men ändå, för många, så svårt ord att uttala från hjärtat. 

Förlåt…

Med det ordet erkänner vi ju misstaget. Vi erkänner också att vi är medvetna om att vi har ett ansvar för att vi gjort någon ledsen och besviken. Och – vilket kanske är det viktigaste – vi uttrycker att vi är beredda att göra vad vi kan för att rätta till misstaget.. 

Det skulle vara skönt att få se det djupt mänskliga återvända i mänsklighetens dagliga liv tillsammans på den här fantastiska planeten.

Action point

Låt dig inte förledas att tro att empati och sann medmänsklighet är ett tecken på svaghet. Tvärtom så kommer det att ge dig en styrka som ingen kan ta ifrån dig. Styrkan i att känna att du bidrar till en varaktig och respektfull gemenskap med alla andra.

”Förlåt, jag har gjort ett misstag. Det var inte min mening att trampa dig på tårna. Vad kan jag göra för att rätta till det här?” 

Använd din medmänsklighet. Använd också det svåra ordet. Säg förlåt. Och lär av misstaget. Det kommer att löna sig. Tro inget annat…

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer