LIVSSTIL PERSONLIG UTVECKLING

Visste du det här om Alfred Nobel..?


Alfred Nobel förknippas mest av allt med den årliga utdelningen av de prestigefyllda Nobelprisen. Så har det inte alltid varit.

När hans bror avled, så förväxlade den tidning som skrev om dödsfallet de båda bröderna och publicerade en artikel om Alfreds liv istället.

Under tiden Alfred läste ”sin egen dödsruna”, så förstod han att världen skulle komma att minnas honom för hans arbete med att utveckla dynamiten – ett instrument för förstörelse.

På grund av denna erfarenhet så beslutade han att instifta Nobelpriset.

Idag förknippas därför hans namn istället med de största och viktigaste upptäckterna för mänsklighetens väl.

Goda gärningar lever vidare i andras tankar. När du gör en välgärning för någon annan, så kommer du att sätta igång en kraft av ”gott”, som kommer att överleva långt efter dig själv.

Action point

Vad kan du själv göra idag för bidraga till en allt bättre Värld..?

Och hur skulle du vilja bli ihågkommen efter din tid i jordelivet..?

(Svaret ligger faktiskt närmare dig själv än vad du kanske tror. Du kan nämligen alltid börja med att göra det allra bästa av DIG SJÄLV…!)


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer