PERSONLIG UTVECKLING

Ta till vara sorger och besvikelser…


Många lever med villfarelsen att alla så kallade negativa känslor är av ondo och till varje pris måste undvikas. Och kanske tror även Du att positivt tänkande är att alltid ge sken av att vara glad, lycklig, nöjd och tacksam…?

Faktum är, att vore det inte för att Du av och till stöter på motstånd, som kan visa sig i form av ledsamheter, irritationer, rädsla och ilska, så skulle Du bara fortsätta i samma spår hela tiden. Det skulle ju knappast finnas någon anledning till förändring. Och av den anledningen, heller inte till utveckling…

Ta istället emot dessa så kallade negativa känslor med ett öppet sinnelag. Gör något av dem. Och gör något åt det som framkallar dem.

På så vis kan känslorna förändras från något som suger musten ur Dig till att istället bli en positiv energikälla… 

Låt känslorna få bli en början till ett nytt ”vägval” i livet.

Förvandla på så vis saknad till en oemotståndlig längtan.

Du kommer snart att vara på väg igen…mot nya spännande mål…

Det är så det går till när olust förvandlas till spirande LUST.


2 Comments

 1. Dear Björn,

  Very actual thoughts in my present situation of my life!

  Warm regards,

  Emi

  1. Dear Emi.
   Thank you för your response. And for reading.
   I wish you all the best and positive thoughts.
   Björn

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer