HÄLSA LIVSSTIL MENTAL TRÄNING

Meditation – men på svenska.


Att meditation skulle vara hälsosamt har säkert inte passerat dig oförmärkt förbi. Hälsosidor i tidningar och på internet strör lovord över metoden. Kanske är du själv redan en av alla som praktiserar meditation dagligen. Och gör du inte det, så har du säkert flera bland dina vänner och bekanta som har upptäckt fördelarna och lovordar effekterna.

Meditation förknippas ofta med österländer, med dessa länders traditioner och mystik. Men meditation kan vara många saker, även sådant som ligger bortom österländska trossatser, religioner och levnadsvanor. Meditation förekommer inom alla kulturer, inom alla religioner och följdriktigt därför också i alla länder, bland alla folkslag och som ett inslag i alla livsstilar. I slutet av den här artikeln får du ta del av en enkel meditationsteknik – på svenska.

Att meditera innebär egentligen inget annat än att du försätter dig själv i ett tillstånd av avslappning, lugn och positiva känslor. Ett tillstånd vars effekter på både kropp och själ befrämjar välmående och hälsa. Med begreppet ”att meditera” menas att du på ett medvetet plan, genom att använda olika tekniker, uppnår ett sådant tillstånd.

En enkel vardaglig meditationsteknik kan vara att medvetet leda tankarna in på något som du tycker om att tänka på, på något som ger dig känslor av lycka, lugn, tillförsikt, tro, hopp och kärlek. 

En annan enkel vardagsteknik skulle kunna vara att under en stund betrakta en bild av något som du förknippar med lugn och positiva känslor, till exempel en stilla havs- eller sjöyta, en öppen eld…eller varför inte bara något…eller någon…du älskar.

Andra vanliga tekniker, mer avancerade och som förutsätter övning, är att försöka stilla det hektiska tankebrus som vi ofta bär på. Det kan göras genom att medvetet försöka tänka på ”ingenting”. Till exempel genom att under ett tilltaget tidsintervall, ofta under cirka 20 minuter, försöka återföra uppmärksamhet och koncentration till ett enkelt föremål eller företeelse, den egna andningen, en punkt på väggen, en ljuslåga, ett enkelt ord som upprepas om och om igen eller bara ett vibrerande ljud som entonigt alstras med stämbanden.  

Att meditation och den paus från stress och oro som mediterandet kan innebära är välgörande för vår hälsa och vårt allmänna välmående är expertis världen över överens om. Är det så en forskare och vetenskapsman, en läkare, en indisk guru, en tibetansk munk eller varför inte en helt vanlig hederlig svensk som har praktiserat meditation dagligen och har upptäckt fördelarna. Alla är överens. Meditation kommer att ge dig en välbehövlig paus från vardagens oro och stress, den kommer att stärka ditt immunförsvar, göra dig mentalt starkare, ge dig större ”reserver”, få dig att orka mer, göra dig lugnare och gladare, och så vidare… Kort sagt; meditation, i vilken form den än genomförs, kan befrämja din hälsa och öka ditt välmående.

Jag nämnde tidigare att ordet meditation gärna förknippas med österlandet, dess religioner, levnadsvanor och mystik. Vissa attraheras av det sambandet medan andra stöts bort. Många, kanske även du som läser det här, vare sig kan eller vill identifiera sig med den typen av livsåskådningar och levnadsstilar. Hav tröst, meditation kan vara mycket. Meditation finns nämligen redan i många vanliga svenskars vardagsliv.

Den finns i hemmafruns nynnande medan hon dammsuger, i en sames jojkande under långa vandringar över fjällen, hos löparen som befinner sig i ”andra andningen”. Den finns ofta även i ditt vardagsliv, till exempel när du helt apropå bara ger ifrån dig en lättnadens suck… 

För den nyfiket intresserade vill jag här presentera en enkel meditationsteknik – men på svenska.

Kanske kan fler av er, efter att ha tagit del av innehållet och prövat tekniken, inse fördelarna med att dagligen ta sig en, om än kort, stund där de dolda, ofta okända, reaktioner och processer i kroppen som befrämjar hälsa och välmående stimuleras och stärks.

Meditation – på svenska.

Ord sätts samman av bokstäver. Bokstäverna kan delas upp i konsonanter och vokaler. Ljudet när vokalerna uttalas skapas i huvudsak genom att stämbanden försätts i svängning och vibrerar när utandningsluften passerar. De svenska vokalerna är; A O U Å, vilka kallas för de hårda vokalerna, samt E I Y Ä Ö, vilka benämns de mjuka vokalerna. I den här enkla meditationstekniken kommer du att använda alla de svenska vokalerna.

Gör så här:

 • Sätt dig ner bekvämt.
 • Slut ögonen.
 • Andas in riktigt djupt, så djupt du kan. 
 • Uttala sedan bokstaven A lagom högt och tydligt. Lägg märke till hur stämbanden vibrerar och hur vibrationen sprider sig ut även i bröstet, ner i magen och upp i halsen.
 • Låt det ljuda kontinuerligt tills luften i lungorna tagit slut.
 • Ta ett nytt djupt andetag.
 • Uttala nästa vokal på samma vis. Lägg märke till att stämbanden nu vibrerar med en något förändrad frekvens.
 • Upprepa samma förfarande tills du har uttalat alla vokaler.
 • Slut på övningen.
 • Njut av välbefinnandet som kommer av den ökade mängden syre i blodet, av pausen som du just tillåtit dig att ta, av att du nu är bättre rustad att ta dig an resten av dagen, av att du nu är beredd att börja på nytt… 
 • Övningen kan med fördel upprepas flera gånger varje dag.

Ordningsföljden av vokalerna spelar mindre roll, men för att slippa fundera på om du får med alla, så kan det vara bra att följa en bestämd ordningsföljd som du sedan alltid följer. Till exempel i alfabetisk ordning eller de hårda vokalerna för sig och de mjuka för sig.

Vill du, så kan du för varje vokal som uttalas också tänka på ett ord med positiv klang och som börjar med den vokal som du uttalar. Till exempel:

A – Amorös,

O – Ocean eller Oas,

U – Underbart,

Å – Återhämtning,

E – Evighet,

I – Idealiskt,

Y – Ynnest,

Ä – Ära,

Ö – Önskan.

Övningen kan, förutom att minska stress och dess negativa effekter, förbättra din förmåga till djupandning, stärka dina andningsmuskler och förbättra din lungkapacitet. Den sätter stämbanden ordentligt i svängning, vilket kan vibrera loss eventuella beläggningar i luftvägarna som kan orsaka infektioner. Både djupandningen och svängningarna i stämbanden stimulerar Vagusnerven så att nervens tonus höjs.

Just stimuleringen av Vagusnerven har, genom många vetenskapliga undersökningar, visat sig ha en avgörande betydelse för att immunförsvaret i kroppen ska fungera optimalt, för din förmåga att reducera stressreaktioner och för att lindra inflammatoriska tillstånd i kroppen. Något som, nu när hösten, med kyla och förkylningar står för dörren, naturligtvis kan vara av stort intresse för alla. Så gör avslappning och meditationer till en ny vardagsrutin och du kommer att upptäcka dess smått magiska effekter på din hälsa och ditt välbefinnande.

© Björn SolumLeave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer