HÄLSA MOTION OCH FYSISK TRÄNING

Behandling och rehab av ryggbesvär.


Tvärt emot vad många tror så vare sig bör, ska eller kan akuta ryggbesvär med stark smärta behandlas med hjälp av olika former av fysikalisk terapi medan besvären ännu befinner sig i sitt allra mest akuta skede, det vill säga under det första dygnet efter att besvären uppstod. 

Den bästa behandlingen i det skedet är istället AVLASTNING MED VILA (i sängläge) OCH EV. SMÄRTSTILLANDE OCH ANTI-INFLAMMATORISK MEDICINSK BEHANDLING. På så vis skapas bättre förutsättningar för att en kommande terapeutisk behandling ska bli mer effektiv och lyckosam. 

Fysikalisk terapi i form av kiropraktik, naprapati, fysioterapi, massage eller andra kroppsterapier bör istället sättas in när den värsta akuta smärtan och inflammationen har avtagit så pass att den kan hanteras utan större risk att förvärras. Det brukar innebära att sådan behandling bör påbörjas tidigast först efter att ungefär ett dygn i vila har passerat.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att om ryggbesvären har uppstått av trauman under svårare olycksfall som fallolyckor, trafikolyckor eller andra olyckor där frakturer, bristningar eller tryck- och kompessionsskador inte kan uteslutas, så bör du självfallet kontakta sjukhus eller vårdcentral för att få skadans omfattning utredd via ev. röntgen eller andra mer avancerade diagnostiska metoder.

Fysikalisk behandling av ryggbesvär

Alla ryggbesvär är individuella. Det innebär att även om du har symptom som förefaller snarlika de som andra i din bekantskapskrets kan uppvisa, så är grundorsakerna olika och unika för varje individ. Vad som medfört att just du har drabbats behöver därför utredas för att behandlingen ska bli adekvat och effektiv. 

Här kan tidigare besvär från ryggen, tidigare sjukdomar och skador, din speciella livssituation, din motions- och träningsaktivitet och inte minst eventuella ovana fysiska aktiviteter under dagarna innan de akuta besvären uppstod vara av stor betydelse för hur just dina besvär kan ha uppstått och hur de därför ska behandlas.

Den förmodligen allra vanligaste grundorsaken till att akuta ryggbesvär uppstår är störningar i samspelet mellan ryggens olika delar, vilket kan orsaka tillfälliga lokala överbelastningar någonstans i ryggen.

När ryggen engageras under kroppsliga aktiviteter, vilket faktiskt är fallet i praktiskt taget allt som du gör med kroppen, så engageras HELA ryggen i ett funktionellt och ofta komplicerat samspel. Av den anledningen är det faktiskt inte helt ovanligt att ett mindre funktionellt fel i nacken senare kan leda till att en överbelastning med ett medföljande och smärtsamt ryggskott uppstår i den nedre delen av ryggen. 

Att fastställa och behandla den utlösande faktorn till ett akut ryggskott är i de flesta fall ganska enkelt för en kunnig och erfaren terapeut. Vad som förstås kan vara betydligt svårare, är att hitta de bakomliggande och kanske gömda funktionella fel som som kan vara det som i grund och botten påverkar att just ditt ryggskott uppstår.

Adekvat och seriös behandling av ryggbesvär, även av tillfälliga och akuta ryggskott, bör ta hänsyn till detta. Behandlingen bör därför inte avslutas bara för att den akuta smärtan är hävd. För att undvika återfall och kanske framtida besvär som tenderar att bli än värre, så behöver behandlingen följas upp genom att eventuella bakomliggande orsaker utreds och, om möjligt, åtgärdas t.ex. genom träningsrådgivning eller eventuell fortsatt behandling. 

Preventiv behandling av ryggen

Att sköta om sin bil känns självklart för varje stolt bilägare. Oljebyten, rundsmörjningar, däckbyten och annan service är något som man inte tvekar inför. Man vet att det lönar sig i längden då det gör att framtida mer allvarliga problem med bilen kan undvikas. Samma sak gäller förstås när det gäller det egna hemmet och det som det innehåller, trädgården, krukväxterna, oljepannan, hushållsmaskinerna, motorcykeln, båten, fiskeutrustningen, skidutrustning, kläder osv., osv…

När det gäller den egna kroppen så känns det för många inte alls lika självklart med samma preventiva service.

Men…

Även din rygg behöver och bör få en ”service” av och till. Akuta och mer allvarliga ryggbesvär kan på så vis förhindras från att ens uppstå. ”På köpet” kommer du dessutom att få en friskare, starkare, mer uthållig, funktionellt bättre och inte minst ”gladare” rygg.

Smärre funktionella problem kan upptäckas innan de leder till mer akuta och smärtsamma besvär. Otillbörliga muskelspänningar kan upptäckas och behandlas effektivare. Adekvata justeringar kan genomföras med enklare medel. Adekvat rådgivning kan ges i tid. En utveckling av mer kroniska ryggbesvär kan bromsas och till och med förhindras. Listan av och om fördelarna och nyttan med preventiva behandlingar av ryggen kan göras lång.

Du har allt att vinna genom att med jämna mellanrum ge din egen rygg den service som den självfallet förtjänar.

Vill du komma i kontakt med mig, kanske bara fråga om något, så är du välkommen att göra det. Du gör det enklast genom att använda det kontaktformulär som öppnas om du klickar på bilden här nedanför.

© Björn Solum

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer