HÄLSA MOTION OCH FYSISK TRÄNING

Behandling och rehab av ryggbesvär.

Tvärt emot vad många tror så vare sig bör, ska eller kan akuta ryggbesvär med stark smärta behandlas med hjälp av olika former av fysikalisk terapi medan besvären ännu befinner sig i sitt allra mest akuta skede, det vill säga