MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Om din koncentrationsförmåga.


Din koncentrationsförmåga uttrycker din förmåga att rikta dina samlade resurser mot en bestämd uppgift av något slag. Det är en förmåga som alla har naturligt. Även du.

Dina eventuella svårigheter med att ”koncentrera dig” handlar egentligen inte alls om att du skulle ha en dålig koncentrationsförmåga eller ingen alls. Att ha en bra koncentrationsförmåga handlar snarare om att kunna låta koncentrationen bara komma –  som av sig självt.

Att vara koncentrerad handlar i grund och botten om att vara närvarande. Och när du är närvarande – när hela du är närvarande – så är du absorberad av det som du just då håller på med. 

Uttrycket ”att leva i nuet” används litet populistiskt när vi vill beskriva ett bekymmersfritt liv. Ett liv utan tankar på det som varit eller på det som kommer. Det används ofta för att ”försvara” stunder då vi struntar i betungande ansvar. Vi ”lever i nuet” och bryr oss inte om konsekvenserna.

Ibland kan det onekligen kännas skönt att bara strunta i allting. Att bara ”lägga av” allt ansvar, som vi tycker har lagts på oss. Själv skriver jag gärna under på att vi till och med – ibland – har all rätt i världen att göra det också.

Men vill du däremot ”leva i nuet” på riktigt, så duger inte den definitionen. 

Att leva i nuet, att vara närvarande, handlar om att ta tillvara det ögonblick, som du just då har tilldelats. Och att ta tillvara den möjlighet, som det ögonblicket ger.

Din kropp svarar på de tankar, som dominerar din tankeverksamhet. Din energi, din kraft riktas mot det som du i varje givet ögonblick tycker är det viktigaste. Och det som är det ”viktigaste” för dig är naturligtvis det som dominerar i dina tankar.

Att du rent förnuftsmässigt kanske tycker att du borde tänka på och ägna dig åt något annat, har egentligen inte så mycket med saken att göra. Det är det som du tänker mest på, som engagerar dig och som anger riktningen för dina krafter och din energi.

Med andra ord – för att kunna rikta alla dina resurser mot det som du verkligen vill göra – så måste du låta det som DU VILL GÖRA få dominera dina tankar.

Ett sätt att göra det på är att lära sig meditationstekniker.

Här nedan skall du få tips på en sådan teknik som är lätt att lära sig. Meditation förknippas ofta med österländska religioner och mystik. Inget av detta är dock nödvändigt för meditationen i sig. Den här tekniken har skalats helt fri från allt sådant.

Övning

Att själv kunna skingra tankarna, när du märker att du har svårt att släppa taget om något som berör dig och som hindrar dig från att vara riktigt närvarande där du skulle vilja vara, ger en känsla av lugn och personlig styrka.

Den här övningen kommer att på sikt ge dig en mycket god sådan förmåga. 

Du bör träna på de olika stegen en liten stund varje dag. Tänk på att det är en förmåga som du håller på att öva upp. Efter en tids träning kommer du att upptäcka att det blir enklare.

STEG 1 Att observera de egna tankarna.

Sätt dig bekvämt tillrätta, gärna i bästa fåtöljen där hemma. Slut ögonen och bara låt tankarna komma och försvinna. Bry dig inte om vad du tänker på. Bara konstatera att du tänker.

Lägg märke till hur dina olika tankar faktiskt bara dyker upp som från ingenstans och rätt vad det är bara tycks lösas upp och försvinna och sedan ersättas av nya tankar.

När du är sysselsatt med något som inte kräver din 100%iga närvaro, så lever dina tankar ”sitt eget liv” så här. De kommer och går helt enkelt. Ibland väljer du att följa upp vissa tankegångar och låter dessa leda dig vidare. Och ibland låter du bara tankarna lösas upp och försvinna och lämnar på så sätt plats för nya. Du väljer själv.

STEG 2 Att låta tankarna lösas upp och försvinna.

För att på ett enkelt sätt kunna lösa upp tankegångar, så behöver du återföra tankarna till något neutralt. En teknik är att använda sig av ett ord eller bara ett ljud, som inte ger några associationer. Till exempel ”Hmmm…”

Sätt dig bekvämt tillrätta i fåtöljen som innan. Slut ögonen och andas lugnt och regelbundet. För varje gång som du andas ut, så upprepa ordet eller ljudet ”Hmmm…” tyst för dig själv. Låt som tidigare alla tankar bara komma. Återför bara tankarna och uppmärksamheten till det lilla ordet eller ljudet. Försök att hålla kvar uppmärksamheten på ordet/ljudet. Välkomna de tankar som dyker upp, men låt de lösas upp och försvinna genom att föra uppmärksamheten tillbaka till det enkla ”Hmmm…”. Varje gång som du övar, så håll på i cirka 20 minuter.

Tips!

Övningen ger dig också ett bra tillfälle att testa din egen inre klocka. Bestäm dig innan för att du skall öppna ögonen efter 20 minuter. Titta inte på klockan under övningen utan låt kroppen själv avgöra när 20 minuter har gått.

Att regelbundet träna på det här sättet kommer att medföra att du rent allmänt får en bättre förmåga att lämna störande tankegångar bakom dig och att gå vidare med mer konstruktiva tankar. Övningen medför också att din förmåga till djupavslappning ökar.

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer