MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Om din koncentrationsförmåga.

Din koncentrationsförmåga uttrycker din förmåga att rikta dina samlade resurser mot en bestämd uppgift av något slag. Det är en förmåga som alla har naturligt. Även du. Dina eventuella svårigheter med att ”koncentrera dig” handlar egentligen inte alls om att