LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

”Tjuvlyssnaren…”


Här om dagen hade jag tillfälle att sätta mig ner i lugn och ro på en av de många uteserveringarna, som finns här i Marbella. Det var ett strålande väder och naturligtvis mycket folk ute och flanerade. Det var en perfekt dag för att söka litet distans till det vardagliga jäktet… 

..Vid ett litet runt cafébord, strax intill mitt, satt två engelska gentlemen och samtalade. Eftersom jag satt ensam och eftersom jag inte hade något speciellt i tankarna, så kunde jag inte undvika att höra vad som sades.   

Jag tjuvlyssnade. Ingen idé att försöka bortförklara det hela. Punkt slut.

Till mitt eget försvar, så vill jag ändå säga att det var egentligen inte samtalets innehåll, som intresserade mig. Det var istället den uppenbara skillnaden i val av ord, som de två använde sig av under samtalet som var det riktigt intressanta. En skillnad, som på ett oerhört slående sätt visade på skillnaderna i sättet att uppfatta världen och möjligheterna som finns däri.

När den ena talade om problem, så talade den andre om utmaningar.

När den ene talade om omöjligheter, så talade den andre om möjligheter.

Den ene sa ”never”, den andre ”one of these days”.

Den ene sa kanske, den andre definitivt.

Sa den ene OK, så sa den andre ”wonderful”.

Osv., osv…

Det var fantastiskt att se och höra hur valet av ord faktiskt uttryckte hur var och en av de två kände sig. Den ene fastlåst, den andre med alla dörrar på vid gavel…

Action point

Hur är det med ditt eget språk..? Uttrycker det möjliga ”misslyckanden” eller är det de goda förväntningarnas språk..?

Och hur påverkas din omgivning av det ”språk”, som Du använder..?

Vad du  uttrycker och säger, är mer än smittsamt. Uttrycker du positiva känslor och förväntningar, så kommer det, precis som det som hände med mig den där dagen, att få mycket positiva efterverkningar i din omgivning. 

© Björn Solum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer