MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Konsten att ALDRIG ”misslyckas”…


Visste du att en av de vanligast förekommande faktorer som hindrar dig från att nå den framgång som du eftersträvar, i själva verket är din egen attityd till begreppet ”att misslyckas”.

Men din egen attityd till ”misslyckandet” – till att förlora – kan förändras. Konsten att aldrig ”misslyckas” handlar i själva verket om att genomföra en sådan attitydförändring. I det här inlägget kommer du att få lära dig mer om HUR du kan åstadkomma en sådan förändring.

Först av allt – gör den här enkla övningen!

Gör så här:

  • Skrynkla ihop ett papper, så att det blir som en liten boll.
  • Utse ett mål, som ligger ca. 4-5 meter bort. Ett lämpligt mål kan vara en papperskorg, som du ställer upp på det avståndet.
  • Uppgiften är nu att träffa målet.
  • Om du missar; korrigera och försök igen. Håll på tills du träffar. Om du skulle träffa vid första försöket, så flytta målet litet längre bort. (Jag vill nämligen att du ska få kämpa litet för att träffa.)

Grattis . Det kändes väl bra när du väl lyckades åstadkomma en fullträff..?

Om vi analyserar ditt tillvägagångssätt litet närmare, så skulle jag tro att det gick till ungefär så här:

  • Första kastet blev kanske lite för kort.
  • Inför det andra kastet så konstaterade du att det första var för kort och satsade därför litet mer kraft under det andra. Det kastet blev istället lite för långt.
  • Under det tredje kastet så korrigerade du kraften igen, men bollen hamnade vid sidan av målet.
  • På samma sätt som tidigare så fortsatte du att korrigera vid varje kast och till slut så lyckades du få in en fullträff.

Jag är säker på att du under övningen inte hade någon som helst känsla av att du ”misslyckades” medan du missade målet. En del av uppgiften var ju faktiskt att korrigera för de eventuella misstag, som du gjorde.

Du gav alltså dig själv tillåtelse att göra misstag och att korrigera för dem.

Misstagen blev i själva verket nödvändiga för att du skulle kunna lära dig att träffa målet.

För alla, som har styrt en roddbåt så är det väl känt att det är svårt, nästan omöjligt, att hela tiden hålla en helt rak kurs. Båten svänger ofta lite mer än vad du har tänkt och du måste därför korrigera kursen genom att svänga åt andra hållet. Än svänger båten lite för mycket åt styrbord, och än lite för mycket åt babord. Korrigeringen bestäms av den huvudsakliga kursriktningen som du har valt och av slutmålet för båtresan. Du korrigerar för de många små misstagen och hamnar ändå till slut rätt. Korrigeringarna är något som du tar med i beräkningen.

Du vet att du måste korrigera för att hamna rätt!

Under en sådan resa har du därför aldrig känslan av att du ”misslyckas” med att styra roddbåten. Misstagen blir istället en självklar del av resan.

Och det är här som kärnan i det som du fram till idag har kallat för ”misslyckande” ligger.

Du ger inte dig själv tillåtelse att göra misstag. Du ser inte på misstagen som nödvändiga för att lära och tar därför inte vara på den feedback som de ger dig.

Att se på misstag som en viktig och nödvändig ingrediens i din utvecklingsprocess kommer att göra att du , från och med nu, aldrig mer kommer att ha känslan av att du ”misslyckas”.

Använd istället alla de ofrånkomliga misstagen till att lära av. Korrigera för dem. Och du – försök framförallt igen.

Och igen, och om igen…Tills du lyckas!

© Björn Siolum


Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer