LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Om rutiner…och ruiner.


Världen förändras och vi med den. Under senare år tycks förändringarna ske allt hastigare. Det som en gång var, är plötsligt inte längre. Ibland går allt så fort att man tycker sig förlora fotfästet. Det kan kännas otryggt och skrämmande.

Inte undra på att man söker sig tillbaka till det invanda. Tillbaka till de inkörda och trygga rutinerna. 

I sammanhanget vill jag med den här artikeln påminna Dig om att världen är, och har alltid har varit, under utveckling. Och Du med den. 

Rutiner kan vara som ruiner.

Det är inget fel på rutiner, så länge de fyller sin funktion. Det vill säga att göra livets bestyr både enklare och effektivare.

Men rutiner representerar också sitt eget utvecklingsstadium och som sådana så har de, i en värld under utveckling, snart fyllt sina speciella funktioner. De måste ersättas med nya för att utvecklingen ska kunna gå vidare. De gamla rutinerna kan annars bli som gamla ruiner – kvarlevor från det som en gång varit. Och ibland förrädiskt trygga att luta sig emot…


Ge utvecklingen en chans.

Att leva bland gamla uttjänta ruiner är som att försöka leva i en svunnen tid. Att leva bland gamla uttjänta rutiner likaså.

Utvecklingen stoppas upp och Du kommer inte vidare. 

Vill Du utvecklas och komma vidare framåt, så måste Du också räkna med att Du behöver göra nya saker på nya sätt. Och allt vad Du behöver göra är egentligen bara att släppa loss en mycket värdefull resurs, som alla har. Även Du.


Det handlar om Din kreativa förmåga – en unikt mänsklig resurs.

Kreativitet förknippas alltför ofta enbart med konstnärliga aktiviteter. Men att ”vara kreativ” är att vara nyskapande inom vilket område som helst. 

Det kan Du också vara, även om du inte har tänkt att bli en ny Picasso eller en ny Mozart. 

Du kan skapa nya sätt att göra nya saker på. Du kan själv ta Dig vidare till ett nytt utvecklingsstadium inom till exempel Ditt arbete, inom Dina fritidsaktiviteter eller överhuvudtaget inom vad som helst i Ditt vardagsliv. Och Du kan börja nu.

Till skillnad från djuren, så behöver Du inte vänta på att evolutionen ska ha sin gång och att kanske även Du får en bit av kakan. 

Du kan utveckla Dig själv – genom att ”släppa fångarna fria”…

Idéerna kommer – men bara när de släpps fria…

I själva verket är Du full av idéer. Du har idéer om det mesta. I synnerhet om saker som ligger Dig varmt om hjärtat. Som vad Du skulle kunna förändra för att göra Ditt eget vardagsliv bättre, enklare och kanske framförallt intressantare till exempel. 

De flesta av idéerna går tyvärr förlorade. Du behöver ”släppa taget” om dem för att de skall kunna födas fram, utvecklas och växa sig fast i verkligheten. 

Ta Dina idéer på allvar. Även de allra vildaste. Lek fram dem och kom ihåg att de är ett ovedersägligt bevis för att även Du besitter en mycket värdefull resurs – förmågan att vara kreativ.

Skapa en rutin som står sig för evigt.

I takt med att tiden har sin gång, så får platser och byggnadsverk andra funktioner eller också försvinner de bara. Kvar blir minnena och i vissa fall de trygga ruinerna.

På platsen där jag just nu befinner mig, så står faktiskt vissa byggnader fortfarande kvar – efter mer än 2000 år! De skapades på den tiden då saker och ting fortfarande byggdes för att hålla, för att stå emot till och med tidens och livets eviga nötande. De var och har blivit något att vara stolt över. Något att kunna ”luta sig emot”. I eviga tider…

På samma sätt kan Du skapa högkvalitativa rutiner. Sådana som står sig under hela livet. Som avslutning så ska Du få ta del av en sådan rutin. Jag hoppas att Du tar den till vara.

Håll till godo och lycka till.

Actionpoint

Din kreativa förmåga kan liknas vid en fördämning. Så länge den hålls ”inlåst”, så får Du räkna med att den stannar där den är och Du kommer att få nöja dig med det som ibland bara droppar över kanterna.

Slår du däremot upp en aldrig så liten öppning i fördämningen, så kommer även idéerna att sippra fram i en jämn ström. Så småningom kommer öppningen att växa sig allt större och större. Tillslut brister ”fördämningen” och idéerna rinner då fram i ett praktiskt taget ostoppbart flöde.

Att vara kreativ, en idékläckare, en problemlösare, att låta sig själv utvecklas, är på många vis en träningsfråga och av den anledningen en mycket viktig del av all mental träning.

Du kan träna Dig till att bli en idéspruta – och en nyskapare. Du kan börja med att träna på att bli bara litet bättre på det.

Du kan till exempel göra så här:

  • Ta dina idéer på allvar. Uppmärksamma dem som fantastiska möjligheter.
  • Skriv ner dem eller tala in dem på en fickbandspelare.
  • Ta en liten stund varje dag för att gå igenom de idéer, som du tycker är värdefulla.
  • Fundera på hur du skulle kunna utveckla dem vidare.

Alla idéer som poppar upp kommer inte att vara genialiska eller ens värda att fundera vidare på. Men av och till och snarare än Du tror, så kommer ett och annat guldkorn att få se dagens ljus.

Det viktiga, så här i början, är att hålla flödet av idéer öppet. När fördämningen en gång brister och är borta, så kommer idéerna att strömma i en evig och aldrig sinande flod. Dess ursprungskälla är nämligen hela världens utveckling, vilket för Dig innebär de problem och utmaningar som just Du möter.

© Björn Solum, Marbella, 2022

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer