LITTERÄRT LIVSSTIL

Mina hemligheter…och dina…


”Det slår mig plötsligt och oanat att det som skiljer tingen som finns runt mig, sakerna, växterna, husen, ja allt, även människorna, från varandra egentligen inte är tingen i sig, det vi ser, hör, känner, luktar eller smakar. Det är i själva verket avstånden mellan tingens inbördes delar som utgör skillnaderna.

Ta en pall och ett bord till exempel. De kan bestå av samma material, trä, men kan ändå vara helt olika. De har olika former och olika funktioner. Framförallt har de olika avstånd mellan sina inbördes delar. Det är det som gör att de ser olika ut och därför tjänar olika syfften.

Och förresten, när jag nu ändå är i farten och tänker på det; består de av olika material, så är det väl också det inbördes avståndet mellan de olika materialens grundbeståndsdelar som avgör vilket material de består av…?

Hemligheterna med alltings utseenden och funktioner, dess varande, finns därför där inget sägs finnas. I avstånden, i tomrummen. Där det som ändå finns vare sig syns eller hörs. Där det göms, täcks över och till och med förnekas och därför förblir just – hemligheter….

Så är det väl också med mig. Och med dig. 

Det som berättar vem jag är och vem du är, avgörs i och av tomrummen som vi bär inom oss. I de vrår och skrymslen där inget annat finns än våra alldeles egna och kanske fantasifulla tankar och drömmar. 

Det måste vara där som svaret på gåtan, den om hemligheterna, de verkliga hemligheterna, de om varandet, vår existens, om livet som vi lever står att finna… Det måste vara där som alla hemligheter gömmer sig…där mina hemligheter står att finna…och…förstås…även dina…”

© Björn SolumLeave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer