MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Hur vill du känna dig idag…?


Kan du själv bestämma hur du vill känna dig? 

Eller låter du andra eller annat styra ditt känsloliv?

Du är långt ifrån ett vissnat höstlöv som bara driver med vinden. Du är en livs levande människa. En människa med förmåga att själv producera tankar och känslor.

Och visst kan du själv bestämma hur du vill känna dig!

Det är vad du får möjlighet att lära dig i den här artikeln.

Mycket nöje med läsningen.

DET HÄNDER SAKER NÄR DU STÄLLER FRÅGOR TILL DIG SJÄLV.

Att dina tankar producerar kemiska processer i hjärnan, torde vara välbekant för de flesta. Det finns många vetenskapliga studier som visar detta.

När bilder av krig, katastrofer och annat elände visas för en människa, så producerar hjärnan kemikalier som framkallar känslor av ångest och depression.

På samma sätt produceras luststimulerande substanser när hjärnan registrerar bilder av sådant som uppfattas som lustfyllt.

Psykofarmaka tas fram på detta sätt. Forskarna studerar vilka kemiska ämnen som hjärnan producerar vid olika sinnestillstånd och sedan tillverkar man helt enkelt ett likadant ämne syntetiskt.

Att du själv, ständigt och jämt, bär med dig världens mest raffinerade läkemedelsfabrik, har du kanske inte tänkt på tidigare. Men sanningen är faktiskt den att du själv producerar allt vad du behöver av stimulantia för att kunna förändra ditt eget sinnestillstånd – från en sekund till en annan.

Ditt känsloliv styrs av dina tankar

Processerna startar med dina egna tankar. Det är vad du tänker på som bestämmer om du skall känna LUST eller olust, om du skall bli glatt engagerad eller handlingsförlamad av bittra tvivel.

Din tankeverksamhet är alltid i full gång när du är vaken.

Du för ett samtal, en dialog med dig själv. Du ställer ”frågor” till dig själv, som du sedan svarar på. Och det är svaren på dessa frågor som skapar dina inre bilder. De bilder som sedan får dina känslor att svalla av LUST eller OLUST.


Träna på att ställa de rätta frågorna till dig själv.

Konsten att leva ett lyckligt, engagerat och lustfyllt liv handlar därför mycket om att ställa de rätta frågorna till sig själv. Frågor som ger dig möjlighet att ”svara” på ett sätt som skapar lustfyllda inre bilder.

Prova själv! Ställ frågor till dig själv som skapar lust att gå vidare. 

För att det skall fungera under en hel dag, så kan du behöva att skriva ner dem. Frågor som de här till exempel:

  • Hur kan jag göra bättre ifrån mig just nu?
  • Vad är det som jag är bra på?
  • Vad är det som jag gillar med det här jobbet?
  • Vad är det bästa med mina barn?
  • Vem älskar mig och vem älskar jag?
  • Vad är det som faktiskt är bra med det här ”problemet”?
  • Om jag avslutar den här uppgiften bra, vad kommer det att innebära för mig?

Alla dessa frågor, och det finns många tusen fler, har sina speciella svar. Och dessa svar gör att du ger dig själv en möjlighet att känna dig bättre till mods. 

Varför? 

Därför att de får dig att fokusera på det som känns bra. Det som känns rätt och riktigt. Det som för dig framåt.

Skriv ner några liknande frågor. Välj frågor inom något område som du brottas med. Läs dem ofta, flera gånger varje dag. Jag garanterar att du KOMMER ATT få en bättre dag. Oavsett vilka utomstående stressorer som påverkar just dig.

Min fråga till dig blir därför självklar:

Hur skulle du vilja känna dig idag?

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer