MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Du – ja just Du – bär på dolda resurser.


Han har näsa för affärer. Han har känsla för spelet. Hon kan ”lukta sig till” sanningen. Hon bara vet hur det ligger till. Han fick en ”snilleblixt”. Lösningen kom ”som en blixt från en klar himmel”. Hon har det i fingertopparna. Osv. osv.

Känns ovanstående uttalanden igen?

De brukar användas när det talas om någon, som har en obestridlig talang för något. När någon helt enkelt bara kan eller bara vet. När kunnandet bara finns där – hur självklart som helst.

Vad det i själva verket handlar om, är det som brukar kallas för INTUITION.

Intuition är ett laddat ord. Under många år har intuitionen betraktats med misstänksamhet. Det har istället krävts ”rejäla” belägg för det som man ansett sig veta. Intuition har helt enkelt betraktats som en icke trovärdig resurs. 

Men en värld under ständig utveckling kräver ett mer omfattande och effektivare utnyttjande av de mänskliga resurserna, vilket har gjort att intuitionen, som resurs betraktad, har ”återupptäckts” och framförallt fått sin trovärdighet återupprättad.

Intuitionen betraktas därför idag, som en av de allra viktigaste mänskliga resurserna. Den rymmer nämligen ALLT, som du har lärt dig. ALLT.

Din hjärna har en enorm minneskapacitet.

Den har förmåga att lagra information om allt, som du upplever under hela livet. Både om det som du är medveten om att du upplever och till och med om det som du inte ens är medveten om.

Det här innebär att du under livets gång samlar på dig en fantastisk erfarenhets- och kunskapsbank. En kunskapsbank som, om du bara förstår att använda dig av den, kan hjälpa dig att lösa alla problem och alla uppgifter som du ställs inför.

Det är helt enkelt en obestridlig och fantastisk resurs som du bär med dig – alltid och överallt.

Intuitionen kan beskrivas som det som händer när gömd och kanske glömd information poppar upp i ditt medvetande och ger sig till känna som en överraskande insikt. När du plötsligt – som en ”blixt från en klar himmel” – bara vet hur saker och ting hänger ihop och när du bara känner hur du skall göra. Du vet och kan, utan att egentligen vara medveten om HUR du vet och kan.

Din intuition talar om för dig hur du skall göra.

Om du tänker efter, så är hela din vardag fylld av situationer, där du bara förutsätter att du kan och vet hur du skall lösa olika uppgifter. Din vardag är därför också fylld av situationer där du använder dig av ditt intuitiva kunnande.

Alla prestationer där du handlar mer eller mindre automatiskt, innehåller nämligen en hel del intuitivt kunnande och handlande. Du väljer automatiskt mellan olika handlingsalternativ i enlighet med vad du tidigare har erfarit och lärt dig.

När du kör bil t.ex. Kanske har du upplevt hur du kört bilen från en plats till en annan och under vägen har du löst massor av uppgifter och problem i relation till bilkörningen utan att du egentligen har varit medveten om HUR du har gjort. Du bara ”visste” hur du skulle göra. Du kanske till och med var så säker på din förmåga att du kunde unna dig att tänka på helt andra saker. Du lät ditt intuitiva kunnande ta över och litade på det.

När du står i köket och lagar mat, så kanske du gnolar på en sång eller samtalar med ungarna om vad som hänt under dagen. Matlagningen – ja den lämnar du helt enkelt över till ditt intuitiva kunnande. 

Om jag ber dig att tänka på något som du verkligen tycker att du behärskar, så skulle du samtidigt kunna fundera litet grand på vad det egentligen är som gör att du tycker att du kan. 

Just det – en mycket stor del av det som gör att du så väl behärskar detta är att du överlåter det mesta av handlandet till automatiken. Du använder dina resurser effektivt. Du litar på ditt intuitiva kunnande.

Att släppa fram det intuitiva inom dig handlar nämligen i mycket hög grad om att tillåta dig att lita på att du har förmågan. Att ha förtroende för att kunnandet redan finns inom dig. Att lita på att det du ”känner är rätt” faktiskt också är det rätta. Skillnaden mellan det som du upplever som en lätt uppgift och det som du upplever som en svår, ligger helt enkelt i hur mycket som du törs lita på att du redan kan.

När du litar på ditt kunnande, så kommer du att ha ett mer avslappnat förhållande till uppgiften, vilket gör att hjärnan kan arbeta mer effektivt. Den plockar fram den information och de kunskaper som du har lagrat. Tillsammans med din intellektuella förmåga, dvs. din förmåga till analytiskt tänkande, så skapar den kreativa lösningar. Du löser uppgiften lätt och elegant.

Allt effektivt användande av din mentala prestationsförmåga förutsätter att du använder ALLA dina mentala förmågor. Dvs. din intellektuella förmåga, din koncentrationsförmåga, din kreativa förmåga OCH din intuitiva förmåga. Av dessa fyra förmågor undertrycks ofta den intuitiva förmågan. 

Men intuitionen är din dolda resurs. Använd den och släpp fram den. Och framförallt – LITA på den.

Just det kan komma att göra hela skillnaden…

© Björn Solum

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer