LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Människa..och..skapare.


Av alla Dina mänskliga egenskaper, så är det framför allt en som är unikt mänsklig.

Du har förmågan att skapa Dina egna tankar.

Du kan generera tankar, som ingen annan tänker. Och det är just den förmågan, som gör Dig så mäktig. Med den förmågan, så är Du nämligen skaparen av en hel värld. Din egen värld. 

Du tänker – därför skapar Du.

Allt som Du gör  – alla rörelser som Du utför, alla former som Du skapar, allt – måste föregås av en tanke. Du kan inte göra någonting, om Du inte först har tänkt det.

Du har ett syfte, en avsikt med allt som Du gör. Även när Du är fullt upptagen med sysslan att ”göra ingenting”.

Hur Din värld ser ut och hur Du fungerar i den världen är därför en fråga om hur den världen ser ut i Dina egna tankar.

Du tänker – och skapar på så vis Din egen tillvaro.

Du skapar Din egen värld.

Låt det Du vill dominera Dina tankar.

Din värld innehåller både möjligheter och begränsningar. Den innehåller både ljus och mörker.

Och så måste det också vara.

Finns något, så måste också dess motsats finnas. Fanns inte ”tomhet”, så fanns det heller inget som vi kan kalla för ”innehåll”.

Din värld fylls av det som dominerar i Din tankevärld.

Tänker Du på och söker efter ljus, så fylls också Din värld med ljus. Är tankarna fyllda av mörker, så tenderar också världen att fyllas med mörker. 

Det som gäller för ljuset och mörkret gäller också för möjligheterna och begränsningarna, för glädjen och sorgen, för lusten och olusten… Det gäller för allt. Och för inget.

Tänk ljus! Bli ljus! Var ljus!

Du skapar ljus genom att tänka ljust. Och Du skapar möjligheter genom att i tankarna aktivt söka efter dem. 

Dina tankar är energi. Det är med Dina tankar, som Du skapar den kraft som Du behöver.

Vill Du skapa förändring, så måste den förändringen först ta form i Din tankeverksamhet.

Varför inte idag, om så bara för idag, låta Dina tankar fyllas med ljus, glädje och lust?

Det kan vara just det som kommer att göra hela skillnaden. 

Det som kan förändra en hel värld.

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer