HÄLSA

En vanlig orsak till ryggbesvär…

Har du också ont i ryggen? Kanske återkommande ryggskott?

Är det så tillfälliga akuta problem eller återkommande och mer långvariga, så är du  långt ifrån ensam om dina problem. Så många som 8 av 10 får någon gång under livet besvär med smärtor i ryggen. Det är faktiskt tillräckligt många för att vi skulle kunna kalla det för en ”folksjukdom”

Smärta, stelhet, orörlighet, trötthet och till och med psykologiska besvär som ångest och nedstämdhet blir ofta följden av ryggbesvären. Den som drabbas upplever ofta en försämrad livskvalitet med ett tillika försämrat humör och en allmänt försämrad arbetsförmåga. Vardagslivet inskränks och livet blir inte alls så kul som det borde få vara.

Tvärt emot vad många tror, så är ryggproblem orsakade av fysiska trauman, som vid olyckshändelser, en ganska ovanlig orsak till akuta ryggproblem. Betydligt vanligare är överbelastnings- och förslitningsskador. T.ex. efter långvarig belastning i olika arbetssituationer, akuta s.k. ”ryggskott” vid snöskottning, däckbyten på bilen, trädgårdsarbete, under tränings- och motionsaktiviteter för att ge några exempel.

Alla är vi olika…

Ryggproblem, och det omfattar problem i hela ryggen (nacke, bröstrygg, ländrygg och korsrygg), kan uppstå av många anledningar. Jag skulle vilja gå så långt att jag bestämt vill påstå att bland tusen drabbade så finns det också egentligen tusen olika sammanhang som leder till besvären. 

Människor är anatomiskt väldigt lika men ändå samtidigt också väldigt olika. Inte minst har vi alla vår alldeles egna individuella livshistoria med olika uppkomna skador, sjukdomar och olika erfarenheter vad gäller fysisk aktivitet som kan påverka utvecklingen av ryggproblem senare under livet.

Ryggen är ett funktionellt system som består av många olika delar, både skelettdelar, leder och muskler. För att din rygg ska må bra och fungera på bästa sätt, så måste alla dessa delar kunna samarbeta i ett ofta komplicerat, synkroniserat, koordinerat och finstämt samspel. I de allra flesta fall uppstår ryggproblemen när samspelet mellan ryggens olika delar inte fungerar som det ska.

Samspelet mellan ryggens olika delar är i allra högsta grad beroende av kroppens förmåga att skapa olika typer av biomekaniska balanser. Vad det handlar om är främst olika kraft- och spänningsbalanser men också balanser när det kommer till rörlighet och elasticitet i ryggens mjukdelar som muskler och senor. 

Ryggbesvärens uppkomst

Akuta ryggproblem kan uppstå när obalanser tvingar kroppen att belasta enskilda delar av ryggen mer än vad som egentligen är nödvändigt. Plötsliga bristningar, vrickningar och låsningar kan därmed orsaka häftig och omedelbar smärta och inflammation som följd.

Ofta får enskilda händelser med en olycklig belastningssituation stå som skuld till ett akut ryggskott. Det är ofta en plötslig kraftansträngning eller häftig rörelse som utlöser en akut smärta eller låsningskänsla i ryggen.

Men i själva verket är det sannolikt och i själva verket en rad olika händelser som oturligt sammanfaller och orsakar en oförmåga i koordinationen av rörelserna i ryggens olika delar som öppnar för att ett problem kan utlösas av en enskild kraftansträngning. 

Den akuta smärtan kan därför, och av den anledningen, även utlösas av egentligen vilken banal händelse som helst, som att plocka upp en penna från golvet eller luta sig fram över diskhon t.ex.

Generellt kan det därför sägas att den kanske allra vanligaste anledningen till akuta ryggproblem är brister i samspelet mellan ryggens olika rörliga delar. Den bristen kan orsakas av obalanser i muskelstyrka och rörlighet, men mer sannolikt är det en tillfälligt försämrad förmåga att koordinera ryggens olika rörliga delar i ett flytande och friktionsfritt flöde, som är grundanledningen till att besvären uppstår.

Hur koordinationsförmågan kan försämras…och förbättras!

En dålig koordinationsförmåga kan förstås vara orsakad av ett liv med för lite fysisk aktivitet. Men en normalt aktiv människa har i grunden en fullt tillfredsställande koordinationsförmåga. Den kan däremot tillfälligt försämras av många olika anledningar. Både av rent fysiska anledningar men kanske oftast av psykologiska anledningar, som en bristande koncentration t.ex. Akuta ryggproblem kan på så vis uppstå plötsligt och överraskande, som en ”blixt från en klar himmel”.

Av de fysiska orsaker som kan orsaka brister i koordinationsförmågan, så är det främst okontrollerade muskelspänningar som kan ställa till det. Onödiga muskelspänningar försämrar dels rörligheten i ryggens olika delar och dels försämrar det förmågan att utveckla den muskelkraft som kan behövas under olika rörelsemönster.

Tillfälligt bristande koncentration är något som vi alla ibland råkar ut för. Den kan orsakas av trötthet, lågt blodsocker, dålig sömn, oro, nedstämdhet, olust, sjukdom (även lättare sjukdomar), ilska, överansträngning (både fysisk och psykisk), tidsbrist, listan kan göras lång.

Allt skulle dock kunna sammanfattas i ett enda ord – STRESS! 

Eller, mer korrekt, ur VÅRA FYSISKA OCH PSYKISKA REAKTIONER på den stress som vi lever med.

Både akuta stressreaktioner och långvarig stress framkallar omedvetna och ofrivilliga muskelspänningar framförallt i ryggens muskulatur. Och förutom dessa spänningars påverkan när det gäller koordinationsförmågan, så kan speciellt långvariga spänningar i muskulaturen även i sig framkalla både smärta och inflammatioriska reaktioner.

Faktum är att just STRESS anges som en av de viktigaste anledningarna till att ryggproblem uppstår hos annars normalt fungerande människor. Det talas faktiskt om i runda tal så många som i 90% av fallen.

Av den anledningen så kan just metoder för att lära sig att hantera reaktioner på stress vara mycket väl investerad tid för att förebygga och skapa en allt bättre rygghälsa

Inom ramen för verksamheten på webbplatsen slappna-av.nu kan du deltaga i en GRATIS snabbkurs i stresshantering. KLICKA PÅ BILDEN här nedanför så får du veta mer och kan anmäla dig till kursen.Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer