MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Stiltjen och min Lidnerska knäpp…


Under ett nattligt och ensamt bad i poolen, det är ännu varmt här om nätterna, så flöt även tankarna omkring tillsammans med skvalpet i poolen.

Det var en förtrollad natt, en sån där då nya tankar vaknar, får fäste och rent av utvecklas till en så kallad ”Lidnersk knäpp”. Du vet en sån där plötslig insikt då man tycker sig ha förstått något viktigt.

Det här var vad som hände...

Efter en stund, under mitt stilla flytande, när den lätta turbulensen i vattnet klingat av, så blev allt bara stilla. Vattnet lade sig helt i ro, jag själv likaså.

Alla krafter som jag påverkades av var i total jämvikt. I total balans. Gravitationskraften och vattnets lyftkraft tog ut varandra. Även de olika vågorna motverkade tillslut varandra och den ena lilla vågen efter den andra dog ut och försvann. Det blev stiltje i ”dammen”.

Lugnt och skönt. Javisst. Men stiltje. Ingenting hände, ingen rörelse, inga överraskningar, och heller inga äventyr… 

För att ta mig upp ur bassängen igen, så blev jag tvungen att bryta stillheten och sätta krafterna ur balans. Jag tvingades att skapa litet oro i bassängen. 

Det slog mig att det naturligtvis fungerar så även i livet.

På sätt och vis strävar vi efter stillheten, efter stiltjen. Den representeras av trygghet, av jämvikt, av situationernas behag och av tillfredsställelse.

Så sker något inom oss.

Vi söker efter en ny situation att njuta av, efter andra tillfredsställelser. Vi söker efter ett nytt jämviktsläge.

För att komma dit tvingas vi att sätta alla motverkande krafter, som håller oss kvar, ur balans. Vi tvingas att rubba jämvikten.

Vi måste helt enkelt göra något för att kunna orsaka den förändring i våra liv, som vi eftersträvar. Vi måste skapa ett nytt kraftspel. Ett sådant som rubbar det jämviktsläge, som vi befinner oss i. Vi måste ge oss ut på nya ”äventyr”…

Vi kan inte göra det utan att skapa oro och kanske oordning både inom oss själva och i vår omgivning.

Ungefär som när vi tar ett ordentligt simtag i det stillastående vattnet i en swimmingpool. 


Action point!

Det som håller dig kvar, fast och stillastående i en livet, är ett system av motverkande krafter. Dessa krafter kan bara hålla dig kvar i samma situation, så länge som du själv tillåter det.

I varje situation, så kan du, när du själv vill, helt och hållet själv välja riktning och storlek på dessa krafter. Du är med andra ord din egen kraftcentral.

Vilken eller vilka krafter, som just nu håller dig kvar i stiltjen, skulle du kunna välja bort? 

Vad skulle du själv kunna göra för att röra dig i den riktning, som du själv vill röra dig i?

Leave a Reply

Vår webbsida använder cookies. Genom att klicka på "godkänn" så accepterar du vårt användande av cookies.  Läs mer