HÄLSA PERSONLIG UTVECKLING

Skänk både liv till åren och år till livet!

Ålderstrappan känner du kanske till. En kurbitsmålning från mitt hemlandskap Dalarna, som avser visa åldrandets skeden från födelse till död.  De flesta av er som har hittat fram till den här artikeln har redan nått den aktningsvärda åldern av 50+. Många