Kategorier
MENTAL TRÄNING

Slappna av med hjälp av positiv visualisering!


Avslappningsträning

Positiv visualisering är ett enkelt sätt att hjälpa kroppen att slappna av.

Sätt Dig först bekvämt tillrätta. Slut ögonen. Ta några djupa andetag och låt kroppen sjunka tillbaka ner i vila.

Kategorier
MENTAL TRÄNING

Träna Din förmåga att visualisera positivt!


Visualiseringsövning

Din förmåga att skapa ”egna, inre världar” är medfödd.

Som barn hade Du inga som helst problem med att på egen hand fantisera fram olika händelser under ensamma lekar eller tillsammans med Dina lekkamrater.

Men under uppväxten förlorar vi en stor del av barnets förmåga att själv fantisera. Det beroende på att förmågan inte underhålls.