Kategorier
LITTERÄRT

Är det som sägs vara ett slut, egentligen en ny början…?


Är det som förmodas vara ett slut i själva verket en början på något annat?

Eller är det som sägs vara en början egentligen en fortsättning på något som antas ha tagit slut?