Kategorier
LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Välj Din dag!


DU VÄLJER SJÄLV DIN DAG.


”Your past is not your potential. In any hour you can choose to liberate the future.”

Marilyn Ferguson/Writer

(”Ditt förflutna är inte liktydigt med Din förmåga. När som helst kan Du välja att släppa framtiden fri.” / Marilyn Ferguson, skribent)

När Du vaknar om morgonen, så gör Du omedelbart ett val. Du bestämmer Dig för om det skall bli en bra eller dålig dag.

Du sprätter upp ur sängen för att Du knappt kan bärga Dig inför allt det roliga som Du förväntar Dig… eller tvingar Dig själv. med en tung suck. att kliva upp ur sängen…

Kategorier
MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Krona..eller..klave..?


Det är en fantastisk värld som vi lever i. Den är full av möjligheter. Full av alternativ.

Men det är också en värld full av val.

Du tvingas ofta att välja mellan olika alternativ. Ibland mellan sol eller måne. Ibland mellan pest och kolera. Och ibland mellan krona eller klave.

Att inte veta vad Du skall välja innebär ofta en stunds stress, då Du känner Dig vilsen och osäker och känner att Du nog skulle vilja att någon eller något kunde välja åt Dig.

I den här artikeln  får Du ett enkelt tips om hur Du kan ta Dig igenom dilemmat…