MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Sol…och…skugga.

Att Spanien är solens land är det väl knappast någon, som är obekant med. Att landet också är skuggornas land är det däremot kanske inte så många som tänker på. Finns det mycket sol, så finns det självklart också många