HÄLSA LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Skratta dig friskare..!

Norman Cousins var en amerikansk journalist och författare som blev känd för sina upptäckter om skrattets betydelse för hälsan. Han föddes 1915 och avled 1990, men hans forskning och insikter lever vidare som en viktig del av det som idag