LIVSSTIL MENTAL TRÄNING PERSONLIG UTVECKLING

Lektion 1 – i livets skola…

Vi är alla under utveckling. Och vi är alla utvecklingsbara. Under hela livet. Det här betyder att du fortfarande har mycket kvar att lära. Och som med allting, så kan du själv välja hur du vill se på detta. Som