MOTION OCH FYSISK TRÄNING

Släpp loss krafterna!

Av tradition och av gammal hävd så brukar den del av träningen, som syftar till att förbättra de rent fysiska egenskaperna, struktureras upp i olika delmoment. Vi tränar styrka, vi tränar rörlighet, vi tränar teknik, vi tränar kondition och så