LIVSSTIL PERSONLIG UTVECKLING

Även Du är en ledare…

Du kanske hör till dem som förknippar ledarskap med makt, med bestämmande, med olust, med…något negativt. Många gör det och det är ju synd, därför att riktigt ledarskap handlar om helt andra saker. Ledarskap av rang och värdighet, handlar istället