HÄLSA

Eldvakt.

De flesta svenska män har en speciell relation till ordet ”eldvakt”. Kanske har även Du suttit mitt i ”vargatimmen” på ett par vedklossar bredvid den glödheta kaminen, med ögonen svidande av både trötthet och rök och tagit Ditt eldvaktspass, medan